Vier miljoen euro voor onderzoek naar mantelzorg

© Andyreis/SXC Stock Exchange
Een onderzoek naar duurzame mantelzorg geleid door twee professoren van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een Europese subsidie van vier miljoen euro gekregen.
Met het geld kunnen vijftien beginnende onderzoekers worden opgeleid om allerlei vraagstukken op het gebied van mantelzorg op te lossen.

Meer zorg, minder zorgers

Door de toegenomen levensduur en de medische vooruitgang stijgen de behoeften van oudere of zieke mensen aan langdurige zorg snel, terwijl de beschikbaarheid van mantelzorgers afneemt.

Robots en sensoren

In het onderzoek wordt gekeken naar zowel de groeiende behoefte aan zorg als naar de bereidheid van mantelzorgers om te zorgen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar culturele en individuele verschillen. Door inzichten vanuit de psychologie en technologie te combineren, wil het netwerk ondersteuning ontwikkelen die mantelzorgers kan helpen het geven van zorg beter vol te houden. Hierbij valt te denken aan het gebruik van sociale robots die de ervaren stress van mantelzorgers zou kunnen verminderen, maar ook het gebruik van sensoren in huis die helpen bij het toezicht houden op hulpbehoevenden.
De onderzoekers onder leiding van professor Hagedoorn en professor Robbert Sanderman van de RUG willen op het gebied van mantelzorg toonaangevend zijn in Europa.