Wethouder Midden-Groningen waarschuwt: 'Tekorten jeugdzorg vallen wéér miljoenen hoger uit'

© Jos Schuurman / FPS
De tekorten in de jeugdzorg vallen opnieuw hoger uit voor de gemeente Midden-Groningen. Het begrote bedrag van vier miljoen euro moet in het slechtste geval bijna worden verdubbeld om de kosten te dekken.
'In de eerste helft van het jaar is de groei van de kosten gewoon doorgegaan', legt verantwoordelijk wethouder Peter Verschuren uit. 'Als we die lijn doortrekken, dan bestaat het risico dat we aan het eind van het jaar 3,9 miljoen euro moeten bijleggen.'

3,4 miljoen euro

De gemeente Midden-Groningen heeft de wind financieel gezien niet mee. Dinsdagmiddag werd bekend dat de gemeente 3,4 miljoen euro uit de kas moet halen om de begroting dit jaar rond te krijgen. De oplopende jeugdzorgkosten voeren de druk op de gemeentebegroting op en vergroten de noodzaak tot bezuinigen. 'Dat kost veel moeite. We moeten op andere terreinen bezuinigen en dat zal niet meevallen', zegt Verschuren.

Worstcasescenario

Toch heeft de wethouder hoop dat het bedrag lager uit valt. 'De 3,9 miljoen euro is het worstcasescenario, maar we waarschuwen er wel voor. Maar ik denk dat de maatregelen die we eerder dit jaar hebben genomen, in de tweede helft van het jaar wel effect gaan hebben.'
We zijn de laatste jaren doorgeschoten in het inschakelen van de jeugdzorg
Peter Verschuren-wethouder Midden-Groningen

Verlengde jeugdhulp

Begin dit jaar nam de in januari opgerichte gemeente een aantal maatregelen om de kosten in de jeugdzorg te drukken. Maar tot nu toe hadden die weinig effect. Dat komt volgens de wethouder niet omdat de maatregelen niet werken, maar omdat er meer tijd nodig is voordat resultaten zichtbaar worden.
'De afgelopen maanden hebben we bijvoorbeeld heel kritisch gekeken naar de verlengde jeugdhulp: mensen die ouder zijn dan 18, maar nog wel jeugdhulp ontvangen. Dat waren er honderd bij ons, maar inmiddels zijn het er nog maar vijftig. Dat gaan we heel concreet zien in een kostendaling', schetst Verschuren.
Als een kind te druk is op school wordt er al snel een huisarts bij gehaald, die verwijst dan door naar de GGZ en voor je het weet heeft een kind een stickertje en moet hij of zij naar de psycholoog
Peter Verschuren-wethouder Midden-Groningen

Doorgeschoten

De aanpak om de jeugdzorgkosten te drukken heeft dus tijd nodig. 'We werken aan een omslag in de manier van werken, met alle betrokken partijen.'
'We zijn de laatste jaren doorgeschoten in het inschakelen van jeugdhulp. Als een kind op school te druk is, wordt er al snel een huisarts bij gehaald. Die verwijst dan door naar de GGZ en voor je het weet, heeft een kind een stickertje en moet hij of zij naar de psycholoog.'
Dat moet volgens Verschuren anders. 'We moeten onnodige medicalisatie voorkomen. Het helpt vaak beter om te kijken naar een gezin, dan te focussen op de problemen van één kind.'

Hele provincie

Later woensdagmiddag wordt bekend hoe de gemeenten in de gehele provincie er voor staan. De regionale zorginkoper RIGG geeft dan een persconferentie.
In juni werd al bekend dat het tekort op de jeugdzorg in de hele provincie 29,4 miljoen euro was. Het totale budget van 150 miljoen euro is toen met twintig procent overschreden. Het is dan ook te verwachten dat de problemen in Midden-Groningen niet op zichzelf staan en dat de tekorten in de hele provincie nog verder oplopen.