Levert baggeren van slotgracht Fraeylemaborg nog verborgen schatten op?

Ook de slotgracht van een borg moet wel eens gebaggerd worden. Daarom zijn twee baggermachines druk aan het werk rondom de Fraeylemaborg in Slochteren.
'Er is voor het laatst gebaggerd in 1994, dus het water is niet echt schoon meer', vertelt hoofd Interne Dienst Gerard de Haan van de borg.

Vijfduizend kuub

Niet alleen de slotgracht, maar ook de andere wateren in het park rondom de borg worden gebaggerd. 'In totaal verplaatsen we zo'n vijfduizend kuub bagger', voorspelt aannemer Willy Spithorst.
De borg en het park zijn Rijksmonumenten en daarom heeft het Cultuurfonds een bijdrage geleverd voor het baggerwerk.

Waardevol

De Haan verwacht niet dat er nog waardevolle spullen worden gevonden op de bodem van de slotgracht. 'Er is hier al eerder gebaggerd en we hebben al eens een scan laten uitvoeren', zegt hij.
Maar De Haan hoopt wel op iets anders. 'Nu de fundering bloot ligt, kan er eventueel een sondering worden gedaan.' Dat is een onderzoek om het draagvermogen van de grond te kunnen bepalen. 'Door de aardbevingen zit er toch wat beweging in de borg. We willen graag weten waarom dit in de ene heft van het gebouw wel zo is en in de andere helft niet.' Een architect gaat donderdagmiddag beoordelen of zo'n onderzoek mogelijk is.