'Hans Engels moet zelf afweging maken'

© RTV Noord
Hans Engels (D66) is waarnemend burgemeester van Loppersum. Maar als Eerste Kamerlid moet Engels binnenkort stemmen over de Mijnbouwwet, de wet die ook gevolgen heeft voor Loppersum. Eerder was er de zaak rond Anne-Wil Dethmers (VVD); kan dit wel, Beter Weters?

Volg je geweten

Politici liggen onder een vergrootglas. Terecht. Het betekent echter naar mijn mening niet dat elk relletje uit de pers ook hout snijdt. Als het gaat om zaken waar een volksvertegenwoordiger een belang heeft moet hij of zij die afweging met een beroep op het geweten maken. Als er belastingverlaging wordt aangekondigd heeft iedere volksvertegenwoordiger daar ook baat bij, maar niemand zal degene erop aanspreken.

Engels moet goede afweging maken

Wanneer je werkzaam bent (geweest) in het onderwijs zijn de meeste onderwerpen ook daar waarschijnlijk in het belang van of juist niet in het belang van. Het is verstandig de woordvoering over een onderwerp aan anderen over te laten als er eigen belangen in het spel zouden kunnen zijn. De heer Engels kan wat mij betreft als burgemeester van Loppersum gerust meestemmen over de Mijnbouwwet. Hij zal daarin voor zijn achterban een goede afweging maken. Ook het genoemde voorbeeld van mevrouw Dethmers zou ik willen scharen onder spijkers op laag water zoeken.
David de Jong is directeur van het Gomarus College. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Privé of publiek?

Het maakt wel verschil of we spreken over een privé belangenverstrengelingenzaak - Dethmers verdiende geld aan een advies waarover zij later quasi onafhankelijk mocht stemmen - of over een publieke aangelegenheid zoals de Mijnbouwwet. Die wet regardeert niet direct de gemeente Loppersum, maar dient een hoger belang.
Zolang de Kieswet hier geen onverenigbaarheid van ambten kent, is het niet gepast dat alsnog wèl te debiteren. Wil je dit soort zaken voorkomen? Wijzig de Kieswet.

Engels moet afweging maken

Nu kan een burgemeester lid van de Eerste Kamer zijn, en dient zij/hij zelf te bepalen wanneer zij/hij wel of niet aan een stemming in die Kamer wil deelnemen. Misschien wil Engels hier een pas op de plaats maken. Dat mág hij, maar hij móét niet. En of Loppersum gediend is met een ja of een nee? Geen idee…
Fokke Fennema is predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Transparantie is noodzakelijk

Eerste Kamerlid zijn, is geen fulltime baan. Doorgaans gaat men een dag in de week naar Den Haag. De andere dagen werkt men bij een andere instelling of ander bedrijf. Het zal dus vaak voorkomen dat men in de Eerste Kamer onderwerpen op het bord krijgt, die raken aan het andere werk, waarmee men bezig is. Dit moet kunnen. Prudentie is echter gewenst en transparantie zeer noodzakelijk.

Eerlijkheid voorop

Het is bijvoorbeeld prudent een conceptbesluit waar men bij betrokken is te laten behandelen door een collega Eerste Kamerlid van de eigen fractie. Of in de vergaderzaal van de Kamer zelf niet aanwezig te zijn. Men kan ook een afspraak maken met een tegenstander op een onderwerp om beiden niet te gaan stemmen. De stemming behoort eerlijk te zijn. Zo niet, dan dient men het vertrouwen van de kiezer te verliezen!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Vooral saai

Toen ik begin jaren negentig politiek actief werd, was de Eerste Kamer vooral een saaie en degelijke club politici waar je weinig van hoorde. Dat beeld is me eerlijk gezegd lang bijgebleven. Die saaiheid is blijven hangen, de degelijkheid is nu punt van discussie.

Kamer heeft zelfreflectie nodig

De Eerste Kamer moet een kamer van 'reflectie' zijn. Een soort noodrem voor ondoordachte wetgeving die door de Tweede Kamer is vastgesteld. Om dat te kunnen zijn, moeten de senatoren wel elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen. Dat ze, met een dag werk per week, ook andere banen hebben snap ik. Maar ik schrok van het grote aantal nevenfuncties met commerciële belangen. Dat kan wat mij betreft niet. Laat het snel de Kamer van de 'zelfreflectie' worden.
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Strookt niet

Ja, dit zal juridischkunnen. Echter, rationeel bekeken niet. Engels roept in de media dat-ie stopt met bijbanen om vervolgens duidelijk te maken dat hij gewoon in de Eerste Kamer blijft tot na de verkiezingen. Iets wat in mijn beleving niet strookt met elkaar. Ik sta er dan ook versteld van hoeveel bijbanen en nevenfuncties sommige politici kunnen verzamelen.

Politici moeten geen bijbanen hebben

Om vervolgens overal te roepen dat de bijbanen elkaar niet raken. Ik ben van mening dat bijbanen voor politici niet kunnen. Men komt in mijn beleving altijd op een punt dat je niet objectief kunt besluiten. Ben dan ook zeer benieuwd wat deze meneer gaat stemmen: in het belang van Loppersum of in het belang van D66. We zullen zien.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Geen reden voor twijfel

Er is geen enkele reden te veronderstellen dat Hans Engels verwijten krijgt als hij tegen de nieuwe Mijnbouwwet stemt. Die wet deugt namelijk niet. Hij is niet nodig om de gasproductie omlaag te brengen. Maar de wet verslechtert de rechtspositie van mensen die schade hebben. En de positie van Groningen om een goede versterking van onze woningen en andere gebouwen geregeld te krijgen verslechtert eveneens.

Geen dubbele petten

De Raad van State heeft stevige kritiek. Het Groninger Gasberaad legt in een brief aan de Eerste Kamer de vinger op de zere plekken. Hans Engels woont zelf niet in Loppersum. Van dubbele petten is geen enkele sprake. Behalve die dubbele pet van het lidmaatschap van een regeringspartij en burgemeester van Loppersum. We zullen bij de stemming over de wet zien welke pet hem het beste past.
Willem Smink was tot voor kort bestuursvoorzitter van de NHL Leeuwarden. Tussen 1992 en 2006 was hij PvdA-wethouder in Groningen. Meer...

Totaal onbegrijpelijk

Het is totaal onbegrijpelijk dat Loppersum accepteert dat hun burgemeester blijft bijklussen in de Senaat. Het is helemaal zot dat Engels zelf niet deze functie heeft neergelegd. Hij heeft alle schijn tegen en brengt daarmee zichzelf en de regio in grote verlegenheid. Het wordt steeds duidelijker dat de Eerste Kamer voor veel politici een bijbeunmachine is. Teveel leden zitten er voor het eigenbelang of dat van hun andere werkgever.

Schimmige gelobby

Dat schimmige gelobby heeft helemaal niets meer met democratie te maken. Nu kunnen we natuurlijk denken dat we met de nieuwbakken burgemeester van Loppersum een bondgenoot hebben die wat kan afdwingen voor Groningen en ons beschermt tegen foute beslissingen van het kabinet. Maar laat die gedachte maar snel weer varen, want de man blijkt van D66 te zijn.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...