Ook steenmarter onder vuur bij bescherming weidevogels

Geen ruim baan meer voor de steenmarter?
Geen ruim baan meer voor de steenmarter? © Flickr: Jeroen Francois
Een meerderheid in Provinciale Staten wil dat het provinciebestuur de steenmarter geen ruim baan meer geeft. Dit om de weidevogel in haar kerngebied beter te beschermen.
De beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 geeft nu nog aan dat er populatiebeheer is toegestaan voor de vos en de zwarte kraai, maar een voorstel van de VVD, ChristenUnie en het CDA meldt dat de zinsnede 'en de steenmarter' daaraan wordt toegevoegd.

Niet afschieten

Dat houdt concreet in dat de steenmarter niet kan worden afgeschoten, aangezien het om een beschermde diersoort gaat, maar het provinciebestuur wel de opdracht heeft om de steenmarter te verplaatsen wanneer de weidevogels in gevaar zijn.
'We bekijken de mogelijkheden hoe we dat kunnen aanpakken', is de reactie van gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) op het voorstel.
Eerder gaf directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap al aan dat het, wat betreft de stand van de weidevogel, 'vijf voor twaalf' is.

Wilde katten

Staghouwer liet eerder weten dat predatoren als de wilde kat ook onder het populatiebeheer valt. Met andere woorden, de wilde kat zou in het uiterste geval kunnen worden afgeschoten.
Als reactie daarop hebben de SP, PvdA, D66, ChristenUnie, Partij voor het Noorden en de fractie Katee een voorstel gelanceerd waarin staat dat de wilde katten alleen kunnen worden afgeschoten 'wanneer overtuigend is aangetoond dat afschot daadwerkelijk bijdraagt aan het voorkomen van schade aan zwakke vogelpopulaties.'

Stap vooruit

Zover is het voor de vos, de zwarte kraai en de steenmarter nog niet. Het provinciebestuur mag de beesten alleen opvangen en verplaatsen om de weidevogel te beschermen. Maar dat de steenmarter ook onder het populatiebeheer valt, is volgens verschillende Statenleden een stap vooruit.
'Predatie kan pas als nut en noodzaak bewezen is', aldus D66-Statenlid Geert Kamminga. 'Maar ik ben benieuwd wat er met ontheffingen mogelijk is tegen bijvoorbeeld de steenmarter.'

Houdbaar

Volgens gedeputeerde Staghouwer vraagt dat in een later stadium om een politiek besluit. Hij vraagt zich af of ontheffing van de bescherming van de steenmarter houdbaar is, aangezien het een beschermd diersoort betreft.