Lopster burgemeester stemt 'gewoon' mee bij wet over afbouw gaswinning

Hans Engels denkt in de Eerste Kamer probleemloos mee te kunnen stemmen over de Gas- en Mijnbouwwet.
Hans Engels denkt in de Eerste Kamer probleemloos mee te kunnen stemmen over de Gas- en Mijnbouwwet. © Martin Drent/RTV Noord
De nieuwe burgemeester van de gemeente Loppersum, Hans Engels, voorziet geen problemen als hij in de Eerste Kamer meestemt over de nieuwe Gas- en Mijnbouwwet.
De Senaat praat dinsdag over die wet, waarin de afbouw van de gaswinning in Groningen wordt geregeld. Engels is naast burgemeester ook nog Eerste Kamerlid namens D66, tot de verkiezingen volgend jaar mei. 

Geen onrustig gevoel

De wet heeft ook gevolgen voor Loppersum, maar raakt de gemeente niet direct, zegt Engels. 'Het gaat over de minimalisering van de gaswinning, wat op zichzelf een goede invalshoek is. Het gaat ook alleen daarover', stelt hij.
'Er speelt veel meer in het aardbevingsdossier, maar dat zit niet in het wetsvoorstel. Daar komen nog andere voorstellen voor. Daarom krijg ik niet op voorhand een onrustig gevoel dat ik in een vreemde situatie terecht zou komen.'
Om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen, is Engels geen woordvoerder bij alles wat met Loppersum te maken heeft. Namens D66 heeft Henk Pijlman, bestuursvoorzitter van de Hanzehogeschool, energiebeleid en duurzaamheid in de portefeuille. Daarbij komt dat Engels als fractievoorzitter nauwelijks het woord meer voert.

Oproep Gasberaad

Het Groninger Gasberaad riep zaterdag de Eerste Kamer op om tegen de nieuwe Gas- en Mijnbouwwet te stemmen. Volgens het beraad zitten er nog teveel haken en ogen aan, zoals de leveringszekerheid. Die zou gelijk aan of zelfs boven het belang van de Groningers worden gesteld.
Engels heeft deze oproep ook gelezen, maar denkt niet dat hij bij de burgers met 1-0 achter staat als zijn fractie toch voor stemt.
'Natuurlijk wordt ernaar gekeken, maar we moeten altijd een afweging maken. We luisteren naar wat de minister te melden heeft, maar ook wat er vanuit bewoners, belangenorganisaties en deskundigen wordt ingebracht.'
Stemt hij in het belang van Loppersum of in het belang van D66?
Hendrik Klap - Beter Weter en oud-wethouder

'Niet objectief'

Beter Weter Hendrik Klap, oud-wethouder namens Gemeentebelangen in Vlagtwedde, zei vorige week dat je niet objectief kunt besluiten als je als politicus veel nevenfuncties hebt. 'Ik ben dan ook zeer benieuwd wat deze meneer gaat stemmen: in het belang van Loppersum of in het belang van D66.'
Volgens Engels is het niet moeilijk om die belangen te scheiden. 'Alles wat in de Eerste Kamer gevolgen kan hebben voor Loppersum, stem ik af met het college. Andersom praat ik hier ook over met mijn fractie en voer ik niet het woord bij onderwerpen die de gemeente kunnen raken.'

Fractie is unaniem

Engels, die als burgemeester boven de partijen moet staan in Loppersum, kan zich in Den Haag overigens niet onthouden van stemmen. Daarom gaat hij altijd mee in het standpunt van zijn partij.
In principe stem ik tot het einde van mijn Kamerlidmaatschap mee met mijn fractie
Hans Engels - Waarnemend burgemeester Loppersum
'Het komt weleens voor dat iemand van de oppositie niet meestemt als iemand van de coalitie ziek is. Dat zijn hoffelijkheidsregels. Maar in principe stem ik tot het einde van mijn Kamerlidmaatschap mee met mijn fractie.'
In de Eerste Kamer wordt doorgaans gestemd door zitten en opstaan, waarbij ervan uit wordt gegaan dat de fracties unaniem stemmen, ook als enkele leden al weg zijn. Hoofdelijke stemmingen komen nauwelijks voor.
Mocht er dinsdag gestemd worden over de Mijnbouwwet, dan zal Engels daar niet fysiek bij aanwezig zijn vanwege avondverplichtingen als burgemeester van Loppersum.

Stoppen als Senator

Engels is vorige week maandag geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Loppersum. Bij zijn installatie maakte hij bekend na de verkiezingen in mei volgend jaar te stoppen als Eerste Kamerlid, om meer tijd vrij te maken voor zijn nieuwe baan.
De burgervader vervult deze functie tot de fusie met Delfzijl en Appingedam op 1 januari 2021.