Groningen moet 'unieke' zorgproeftuin worden

Het aardbevingsgebied in Groningen moet een proeftuin worden voor de zorg van de toekomst. Vanavond overhandigde 'Stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio' de plannen aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Door de aardbevingsproblematiek in Groningen moet een groot deel van de zeventig zorggebouwen worden versterkt. Tegelijkertijd dreigt de zorg in onze regio 'ernstig te verschralen'. Als er niets wordt gedaan, lukt het volgens de stuurgroep niet om de zorg op niveau te houden. 

Twee vliegen in één klap

De plannen moeten nu twee vliegen in één klap slaan: het bevingsgebied én de zorg versterken. 'Dit is uniek voor Nederland en een belangrijke stap', zegt voorzitter Maarten Ruys van de stuurgroep. 
Groningers moeten volgens de plannen zo 'lang en fijn mogelijk' thuis kunnen wonen. Voorwaarde is dat je thuis of op afstand goede zorg en begeleiding kunt krijgen. Als dat niet meer mogelijk is, kunnen mensen naar kleinschalige woningen, verspreid door de regio. 

Einde van klassieke tehuizen

Daarmee verdwijnen ook de klassieke verpleeghuizen zoals we die kennen. Daarvoor komen kleine, specialistische tehuizen terug.
Een voorbeeld van hoe de zorg in de toekomst kan worden ingericht, zijn de plannen die de gemeente Loppersum heeft met verzorgingshuis Wiemersheerd. Dat wordt mogelijk gesloopt omdat het niet aardbevingsbestendig is. In de plaats daarvan komen er aanleunwoningen en een kleinschalig verpleeghuis. Hierdoor ontstaat een zogeheten zorgwijk. 

Zorgverleners op afstand

In zo'n zorgwijk wordt de zorg aan huis verleend en komen zorginstanties meer op afstand te staan. Wel komt er een centraal gebouw voor ouderen die complexere zorg nodig hebben en opgenomen moeten worden.
De plannen van Loppersum worden als blauwdruk gebruikt, zodat ook andere plaatsen er gebruik van kunnen maken, zoals in Appingedam. Daar moet een soortgelijke zorgwijk komen op het Eendrachtterrein van de voormalige strokartonfabriek. 

Tijdelijke huizen overslaan

Naar verwachting is een groot deel van de huidige zorggebouwen niet aardbevingsbestendig. Deze zullen aangepakt moeten worden. De stuurgroep zet zoveel mogelijk in op sloop-nieuwbouw, omdat dit voor minder overlast zorgt. Kwetsbare ouderen kunnen dan vanuit hun oude woning direct naar hun nieuwe zorghuis. 
Om het langer thuis wonen mogelijk te maken, moeten er de komende jaren expertisecentra verrijzen. In Delfzijl en Bedum of Winsum moeten zulke centra komen, waar medici, specialisten in de ouderenzorg en GGZ-specialisten samenwerken. 

Start projecten

De verwachting is dat volgend jaar wordt gestart met de eerste projecten in Delfzijl, Appingedam, Uithuizen en Loppersum. Het is nog onduidelijk hoeveel dat precies gaat kosten, maar duidelijk is dat het gaat om enkele honderden miljoenen euro's. Een deel daarvan wordt mogelijk betaald door gemeenten, de provincie, zorgverleners en eventueel zorgverzekeraars. 
Minister De Jonge noemt de plannen 'helder en positief'. Tegelijkertijd wil hij geen toezeggingen doen over financiële ondersteuning vanuit zijn ministerie of het Rijk.
Een ander cruciaal punt is het geld voor de versterkingsoperatie. Hierover onderhandelt minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog met de NAM. Zodra Wiebes het geld van de NAM heeft ontvangen, kan de schop in de grond.