Alle mijnbouwschade wordt in het vervolg onafhankelijk beoordeeld

© Archief/RTV Noord
Schade die is veroorzaakt door mijnbouw wordt in het vervolg landelijk en onafhankelijk afgewikkeld. Dat betekent onder meer dat schade die is veroorzaakt door zoutwinning in onze provincie sneller wordt uitgekeerd.
Gedupeerden zijn voor de beoordeling van de schade niet langer afhankelijk van de betrokken mijnbouwonderneming. Dat schrijft minister Eric Wiebes in een Kamerbrief. Er komt een Commissie mijnbouwschade, die moet zorgen voor een snelle en efficiënte afhandeling van de schade.
'Mensen moeten bij de vergoeding van mijnbouwschade niet verzanden in langdurige technische en juridische discussies', schrijft Wiebes.

Wie betaalt?

De commissie beoordeelt de aanvragen en beslist over de hoogte van de schadevergoeding. De kosten blijven wel voor rekening van de mijnbouwonderneming en worden niet gedragen door het Rijk.

Afwikkeling bevingsschade

Voor de schade veroorzaakt door de aardbevingen in onze provincie werd in maart dit jaar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen in het leven geroepen. Er is ook een wetsvoorstel in voorbereiding dat schademeldingen voortaan onafhankelijk van de mijnbouwondernemer - in dit geval de NAM - worden beoordeeld.