Provincie ziet kansen na uitspraak Hof in klimaatzaak

Groningen wil af van fossiele brandstoffen
Groningen wil af van fossiele brandstoffen © Jos Schuurman/FPS
De provincie Groningen ziet mogelijkheden in de uitspraak van het gerechtshof in een klimaatzaak die is aangespannen tegen de Nederlandse staat. Het Rijk moet van het gerechtshof meer doen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.
Dat begint volgens de Groningers met het vergroenen van de industrie in Groningen en meer windmolens boven de Waddenzee. Dat alles moet volgens de provincie ook zo'n 2500 banen op gaan leveren.

Industrie van de toekomst

'De industrie van de toekomst begint in Groningen', aldus gedeputeerde Patrick Brouns (CDA). Hij maakt zich al langer hard voor groene chemie.
In de industrie wordt nog volop gebruik gemaakt van fossiele grondstoffen. Door biomassa of suikers te gebruiken als grondstof, kan de productie van bijvoorbeeld plastic bakjes en zakjes aanzienlijk schoner worden.

Voorwerk is gedaan

Energie-gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) ziet ook volop kansen voor het sneller ontwikkelen van een groot windpark boven de Waddeneilanden.
'We willen versneld af van fossiele brandstoffen', zegt Homan. 'Maar dan heb je wel grote windparken op zee nodig. Daar hebben wij al veel voorwerk voor gedaan en de ruimte is er. We kunnen daar tien gigawatt opwekken, maar tot nu toe is daar niet voor gekozen.'

Lef

De provincie stelt voor om bij de ontwikkeling van een groot windpark aanvullende ecologische eisen te stellen, zodat tegemoet wordt gekomen aan de natuur. Homan: 'Maar er moet nu wel lef worden getoond.'
De uitspraak van het gerechtshof maakt het volgens Homan een simpele zaak: 'Het moet nu, er is geen keuze meer.'

In cassatie

Of dat ook echt zo is, moet blijken. Minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat overweegt namelijk in cassatie te gaan tegen de uitspraak.