'Bouw meer kamers om de vereenzaming van internationale studenten tegen te gaan'

© Rick Pilot 2000/ Flickr CC
Er zouden meer kamers dan studio's gebouwd moeten worden voor internationale studenten in de stad Groningen. Dat vindt de woningbouwcorporatie voor studenten Stichting Studenten Huisvesting (SSH).
Volgens SSH vereenzamen internationals die op een kamer wonen minder snel dan de buitenlandse bewoners van een studio.

'Erg prettig'

'Bijna alle nieuwe buitenlandse studenten komen bij ons voorbij. Wij krijgen van hen terug dat ze het erg prettig vinden om een kamer te hebben waarbij ze de woonkamer en keuken moeten delen', zegt Jolien Stokroos manager van SSH in Groningen.
Het contact met medebewoners gaat volgens Stokroos de mogelijke vereenzaming tegen. Bewoners van een studio hebben volgens haar minder contact met medebewoners van het complex waarin ze wonen. 
SSH exploiteert onder meer het studentencomplex Upsilon in Groningen. Dat complex bestaat zowel uit studio's als kamers. Studenten die in de studio wonen hoeven de voorzieningen niet te delen, studenten die in kamers wonen wel.

Kamer vs. Studio

Volgens Stokroos zijn er duidelijke ervaringsverschillen tussen de bewoners. 'Gebruikers van een studio laten weten dat ze het een mooie studio vonden waar ze alles voor zichzelf hebben. Toch zeggen ze ook dat ze zich eenzaam hebben gevoeld.' Volgens Stokroos komt dat praktisch niet voor bij de bewoners van een kamer. 'Bewoners van een kamer zeggen dat ze het heel leuk hebben, maar ook dat ze leuke huisgenoten hebben gehad en daardoor vrienden voor het leven hebben gemaakt.'
SSH roept dan ook op aan woningbouwcorporaties en particuliere pandjesbazen om in te zetten op de bouw van kamers in plaats van studio's. 'Het probleem is wel dat het verhuren van studio's financieel aantrekkelijker is voor de verhuurder.'

SSH bouwt zelf niet

'De corporaties moeten doen waarvoor ze besteld zijn; huisvesting bieden aan mensen die daar zelf niet in kunnen voorzien', aldus Stokroos. SSH is zelf ook zo'n corporatie. Dus waarom geeft de woningcorporatie gericht op internationale studenten zelf niet het goede voorbeeld? De corporatie heeft namelijk geen vastgoed in Groningen.
'Op dit moment hebben we geen kapitaal om te bouwen. Wij kunnen elke euro ook maar één keer uitgeven en dat doen we op dit moment in Utrecht. Daar bouwen we overigens ook een studentencomplex met kamers. We zijn wel in onderhandeling met een partij om een complex met kamers in Groningen te bouwen. Dat is ook vrij concreet, maar nog niet definitief.'

Huurtoeslag

SSH pleit niet alleen in het kader van vereenzaming voor de bouw van meer kamers, het is volgens de corporatie ook betaalbaarder voor buitenlandse studenten om een kamer te huren dan een studio of appartement. 'Daardoor maak je ook minder gebruik van de huurtoeslagpot. In onze beleving is die ook voor andere doelgroepen dan voor studenten.' Huurtoeslag is een tegemoetkoming op de huurkosten. De overheid betaalt die tegemoetkoming.
Jolien Stokroos is van mening dat de huurtoeslag wordt gebruikt om woningen 'kunstmatig betaalbaar te houden.' 'De vraag is hoelang dat door kan gaan. Er zit natuurlijk een grens aan de huurtoeslagpot. Wie gaat dan de rekening betalen? Wij denken dat de student dan de rekening gaat betalen.'