Strafrechtelijk onderzoek naar NAM-lekkage bij Farmsum (update)

© De Vries Media
Er komt een strafrechtelijk onderzoek naar de rol van de NAM bij de lekkage van giftig aardgascondensaat bij het Afwateringskanaal in Farmsum. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie.
Het Functioneel Parket is een specialistisch, landelijk opererend onderdeel van het Openbaar Ministerie, dat zich onder meer bezig houdt met de bestrijding van milieucriminaliteit.

Toezicht

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen werkt aan dat onderzoek mee, en wil daarom op dit moment nog niet inhoudelijk ingaan op vragen over de lekkage. De NAM valt mogelijk iets te verwijten, zegt een woordvoerder, en daarom is een strafrechtelijk onderzoek opgestart door het Openbaar Ministerie. 
Het SodM geeft wel aan dat het de NAM heeft 'gesommeerd de lozing te minimaliseren en eventuele schade aan milieu en natuur te herstellen'.

Olievlek

De afgelopen dagen was het gissen naar de oorsprong van de olievlek bij het Afwateringskanaal. Het kanaal was al sinds donderdag vervuild. Na laboratoriumonderzoek bleek het te gaan om aardgascondensaat.
Wethouder IJzebrand Rijzebol gaf dinsdag aan zich 'te pletter te zijn geschrokken' bij dat bericht. Hij is boos:

'Zeer kwalijk'

'Ik vind het te bizar voor woorden. We hebben vrijdag bij de NAM op de stoep gestaan om te vragen of het bij hen vandaan kwam. Toen zeiden ze dat het niet zo was. Als je als gerenommeerd bedrijf pas na vier dagen merkt dat er gevaarlijk materiaal overloopt, zakt mij daar de broek van af. Dat neem ik ze zeer kwalijk.'
De NAM laat in een reactie weten te begrijpen dat het incident goed onderzocht wordt. 'Ook hebben we zelf een onderzoek opgestart', zo laat een woordvoerder weten.

Wat zijn de gevaren?

Aardgascondensaat is een vloeistof dat vrijkomt bij de winning van aardgas. Het is vergelijkbaar met benzine en bevat onder meer benzeen. Aardgascondensaat is zeer licht ontvlambaar, vergiftigend, gevaarlijk voor het milieu en de dampen kunnen kankerverwekkend zijn, blijkt uit informatie van de Gasunie.
Het inademen van deze dampen kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen, keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Als het in contact komt met de huid of ogen kan het een bijtend of branderig gevoel geven. Ook kan het zorgen voor buikkrampen en diarree.

Bassin stroomde over

Het giftige goedje kwam donderdag in het Afwateringskanaal terecht, toen een lekbak bij het tankenpark van de NAM in Farmsum - enkele honderden meters verderop - overstroomde. Via een putje voor de afvoer van hemelwater stroomde het via het riool naar het Afwateringskanaal.
Het oppervlaktewater is inmiddels grotendeels gereinigd. De betreffende rioolbuis, bijna één kilometer lang, wordt de komende weken schoongemaakt.