D66 Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van D66 in gemeente Groningen.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Stuur verkeer via de ringweg in plaats van wijken onderling
- Weer scooters uit de binnenstad met een ingestelde milieuzone; breidt de milieuzone uit voor andere voertuigen
- Dring files terug met behulp van de fiets
- Verbied scooters op het fietspad te rijden
- Realiseer duizenden extra fietsparkeerplekken
- Zet maximaal in op een nieuw station in Hoogkerk
- Haal zo veel mogelijk auto's weg in de diepenring in de stad
- Maak centra in wijken en dorpen fiets- en voetgangersvriendelijker
- Blijf inzetten op een fontein op de Grote Markt

2. Wonen

- Meer geschikte huisvesting voor (internationale) studenten
- Laat ouderen doorstromen zonder huurstijging
- Iedereen moet vanuit huis binnen een kilometer een rondje in het groen kunnen lopen
- Bouw wisselwoningen voor aardbevingsgedupeerden in de stijl van het dorp, in bijvoorbeeld Ten Post
- Maak vanwege overlast of criminele activiteiten woningen beschikbaar voor sociale huur

3. Zorg

- Verminder het aantal verkooppunten van tabak
- Investeer in slimme zorgtechnologie zodat mensen langer in hun huis kunnen wonen
- Blijf bij het Rijk aandringen op een bed- bad- en broodbegeleiding

4. Werk en geld

- Meer richten op grote werkgevers om banen binnen te halen
- Ondernemers bepalen zelf hun openingstijden
- Stel broedplaatsen ter beschikking aan startende ondernemers
- Ontwikkel samen met ROC's bijscholingstrajecten voor 30-plussers voor beroepen waar een tekort voor is
- Langduring bijstandsgerechtigden kunnen werken met behoud van uitkering; ontvangen stapsgewijs steeds minder uitkering en meer loon
- Begeleid vluchtelingen zo snel mogelijk naar werk op basis van capaciteitentest
- Een eigen gesprekspartner voor alle inwoners onder de armoedegrens

5. Onderwijs

- Het vroeg- en voorschoolse onderwijs uitbreiden van 6 naar 16 uur per week; opvang instellen voor kinderen vanaf 6 maanden
- Maak verlengde schooldagen mogelijk van 8.30 tot 18.00 uur, met naast onderwijs en bijles ook cultuur, sport en kinderopvang
- Zorg voor minimaal twee keer per week gymles van een vakleerkracht, in aandachtswijken drie keer per week

6. Groen en natuur

- Laat de groene ruimte tussen de stad en omliggende dorpen onbebouwd
- Geld voor duurzaamheid beschikbaar stellen aan wijken en dorpen zelf
- Zorg voor minder harde overgang tussen Stad en Ommeland; meer groene en recreatieve routes
- Maak schone lucht een hoofddoel in het verkeer
- Niet alleen 1 op 1 bomen terugplanten, maar met nog meer compenseren
- Verduurzaam de afvalstroom, bijvoorbeeld door mensen die diftar afvalscheiden, alleen laten betalen voor restafval
- Stimuleer en versnel zonne- en windenergie waarbij bewoners en bedrijven profiteren
- Experimenteer met kleine windmolens bij nieuwbouw
- Geef minstens één iconisch gebouw op een zichtlocatie een groene gevel
- Verken een gebiedsbenadering waarbij alleen stedelijke postcodes belasting betalen; differentieer bijvoorbeeld hondenbelasting

7. Cultuur en sport

- Ontwikkel een app voor iedereen die wil sporten met alle sportmogelijkheden
- Maak van Martiniplaza de Martini Topsport Arena
- Schaf kunstgrasvelden gefaseerd af
- Leg een hardlooproute aan door de binnenstad
- Behoud de gemeentelijke dienstverlening en bibliotheekfuncties in Haren en Ten Boer
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van D66 Groningen, van maar liefst 60 pagina's. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: