VVD Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van VVD in gemeente Groningen.

1. Verkeer, vervoer en de binnenstad

- De VVD weigert milieuzones in te stellen voor de binnenstad of dorpskernen
- Bestraf autobezitters niet met duurdere parkeervergunningen en minder parkeerplaatsen; behoud aantal parkeerplaatsen in de binnenstad
- Betaald parkeren alleen als bewoners het willen
- Eerder handhaven op verkeerd geparkeerde (zwerf)fietsen
- Ontwikkel samen met ondernemers distributiecentra aan de rand van de stad, waarbij de binnenstad met efficiënte routes bevoorraad wordt
- Bovengronds parkeren in Haren wordt weer gratis
- Indexeer de behoefte aan laadpalen voor auto's en eventueel fietsen, verwerk ze waar mogelijk in bestaande infrastructuur zoals lantaarnpalen
- Zet in op cameratoezicht op plekken waar overlast en criminaliteit is, zoals de brug bij het Groninger Museum en de Vismarkt

2. Wonen in Groningen

- Meer huurwoningen in het middensegment (gezinswoningen)
- Bouw bij het Suikerunie-terrein zowel voor middenhuurders als de sociale huursector
- Om het doel te halen dat woningen van woningcorporaties uiterlijk in 2030 energieneutraal zijn, mogen de corporaties (sociale huur)woningen verkopen, of verbeteren en daarvoor een vergoeding vragen van de huurder
- Meer bekendheid geven aan de subsidie voor bijvoorbeeld dakisolatie en zonnepanelen van koopwoningen
- Stimuleer het verduurzamen van koopwoningen met 'gebouwgebonden financiering', waarbij de lasten overdraagbaar zijn op de volgende koper
- Zorg voor fysieke politieaanwezigheid in wijken waar relatief veel inbraken zijn, zoals Paddepoel, Hunze en Haren-West

3. Zorg

- Zorg voor voldoende opvang in zorginstellingen om mantelzorgers en ziekenhuizen te ontlasten
- Digitaliseer processen en neem administratieve last van zorgverleners af
- Maak jeugdzorg direct beschikbaar zonder wachttijden

4. Werk en geld

- Veel te veel Groningers (8,7% in plaats van landelijk 5,7%) ontvangen een bijstandsuitkering. De VVD wil meer inzetten op om- en bijscholing
- Minder geld uitgeven aan aanvullend inkomensbeleid en meer aan maatregelen die helpen om aan de slag te gaan
- Uitkeringsgerechtigheden worden verplicht iets terug te doen, zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in de sport. Wie niet meewerkt krijgt korting op de uitkering
- Alle bijstandsgerechtigden moeten bovendien de Nederlandse taal beheersen, ook statushouders uit bijvoorbeeld Syrië
- De schuld van de gemeente (1,5 miljard) moet omlaag
- Blijf startups bedienen en meedenken met bedrijven die zich hier willen vestigen
- Stop met hobbysubsidies als een centrum voor ecologisch tuinieren, veganistisch koken, experimenten met het basisinkomen en ontwikkelingssamenwerking

5. Onderwijs

- Zet in op digitale vaardigheden en kennismaking met beroepen op de basisschool
- Minder regels en administratie voor leraren; de gemeente stopt met het financieren van projecten die de administratie verhogen
- Betrek het bedrijfsleven meer bij het MBO, HBO en de universiteit
- De gemeente moet overleggen met kennisinstellingen en werkgevers over hoe opleidingen beter kunnen aansluiten bij nieuwe technologieën
- Scholen toetsen of alle kinderen hun zwemdiploma hebben gehaald voor hun 8ste jaar

6. Groen en natuur

- Landelijk gebied bouwen we niet vol, we behouden de groene long tussen Haren en Groningen
- De gemeente wordt eerste afnemer voor groene en duurzame pilots
- Invoering van diftar-afvalscheiding naar Harens voorbeeld, zonder lastenverhoging
- Zonder een positief oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen blijft boren naar aardwarmte in Groningen onverantwoord

7. Cultuur en sport

- Wijs ouders meer op het belang van zwemles
- De VVD pleit voor meer sportvrijwilligers, bijvoorbeeld als tegenprestatie in de bijstand
- Investeer in breedtesport en sportverenigingen; de Topsporthal zowel voor topsport als breedtesport
- Herintroduceer de Sporthopper om kinderen met allerlei sporten in aanmerking te laten komen en introduceer daarnaast de Cultuurhopper
- Stop de subsidiering van culturele instellingen met onvoldoende bereik
- Onderzoek hoe het Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren behouden kan blijven
- Een evenementenfonds voor vernieuwende evenementen voor mimimaal 10.000 bezoekers
- Streef naar één Kunstraad Noord-Nederland, waar dan ook de Culturele Raad Haren onder valt
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van VVD Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: