PvdA Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van PvdA in gemeente Groningen.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Vergroening van de binnenstad door voortzetting en versterking van ontstening en het scheppen van groene gordels langs de diepenring en singels
- Wij willen vermindering van vervuilend verkeer zoals brommers en (diesel)auto's binnen de gemeente
- Straatparkeren willen we zoveel mogelijk beperken
- Voor 2025 moeten de bestaande vervuilende vormen van openbaar vervoer vervangen zijn voor bijvoorbeeld elektrische bussen
- Het vervoer per fiets willen we stimuleren door verdere aanleg van snelle fietspaden
- De reistijd van en naar de Randstad, Leeuwarden en Duitsland verminderen
- Voetgangersgebied in de binnenstad uitbreiden en toegankelijk maken voor iedereen
- Bij het Oosterhamriktracé moeten de Oosterpark en Professorenbuurt moeten er met een circulatieplan en parkeerbeleid op vooruit gaan
- (Meer) Kiss & Ride-zones en shuttlebusjes tussen het station en moeilijk te bereiken plaatsen in de binnenstad
- Onderzoeken hoe de Werkmanbrug tussen het Hoofdstation en de binnenstad meer fietsers en voetgangers kan verwerken

2. Wonen

- Bouwen zodat iedereen zeker kan zijn van een passende, duurzame, veilige en betaalbare woning; meer middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen
- Gemengde wijken en dorpen waar inwoners elkaar in al hun diversiteit kunnen ontmoeten
- Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt voor het bouwen van en de spreiding van sociale huurwoningen
- Vaste lasten verlagen door woningen energiezuinig of energieneutraal te maken
- Afspraken maken over isolatie en het plaatsen van zonnepanelen op daarvoor geschikte daken, overkappingen en andere oppervlakten
- Een groene stad, een groene long om de stad en veel landelijk gebied
- In ieder dorp en wijk zijn voldoende levensloopbestendige en zorggeschikte woningen
- Meer subsidie voor inititiatiefgroepen die een sociale woonvorm zoeken. Die kunnen bijvoorbeeld terecht in een langdurig leegstaand kantoor
- Per wijk en dorp een ontmoetingsplek met activiteiten voor (oudere) inwoners
- In kleinere dorpen zoals Thesinge en Noordlaren wordt alleen gebouwd via inbreiding; door verbouwing of vervanging

3. Zorg

- Aan gebruikers van door gemeente gefinancierde zorgdiensten wordt gevraagd wat zij goed of en slecht vinden aan de geleverde diensten
- De gemeente ziet erop te dat de luchtkwaliteit verbetert door fijnstof en luchtvervuiling tegen te gaan
- De publieke ruimte meer geschikt maken voor wandelen, fietsen en hardlopen
- We investeren in een rookvrije generatie
- Zorginstellingen kunnen een grotere rol spelen in het ontlasten van mantelzorgers, door het aanbieden van dagverzorging en activiteiten. De PvdA wil hierop inzetten

4. Werk en geld

- Geen tegenprestatie voor de bijstandsuitkering, maar mensen helpen mee te doen aan de samenleving
- Introductie van de basisbaan: maatschappelijk waardevol werk voor bijstandsgerechtigden die willen werken, zonder dat die hoeven door te stromen naar ander (vast) werk. Voorbeelden zijn klassenassistenten en buurtconciërges
- Bijverdienen in de bijstand moet mogelijk zijn
- De gemeente neemt haar schoonmakers en beveiligers in vaste dienst
- Meer banen door te investeren in innovatie en regionale economie; stimuleer startups en (sociaal) ondernemerschap
- De PvdA zet in op verlenging van maatschappelijke begeleiding van inburgeraars, van drie naar negen maanden

5. Onderwijs

- Gelijke kansen voor basisschoolkinderen door regelingen in kindpakket die bijvoorbeeld schoolreisjes en schoolspullen mogelijk maken
- Zwemles, sporten, laptop en fiets moet te kopen zijn voor alle scholieren
- Gratis twee dagen per week kinderopvang en of peuterspeelzaal voor alle peuters; we onderzoeken of het mogelijk is om het aantal dagen te verhogen
- Verschillende normen voor behoud basisscholen in dorpen en stad
- Het beroepsonderwijs aanpassen aan de werkgelegenheid in de regio
- Een plan maken met andere gemeenten, de provincie en het bedrijfsleven om op te leiden voor nieuwe werkgelegenheid door de energietransitie

6. Groen en natuur

- De aanleg van warmtenetten en warmtepompen is een alternatief om van het gas af te gaan. Samen met bedrijven kan de gemeente kijken of bijvoorbeeld restwarmte kan worden gebruikt
- Iedereen moet mee kunnen doen met de overgang naar duurzame energie. De kosten willen we inkomensafhankelijk en publiek dragen
- Onderzoek met de provincie de mogelijkheden om in landelijke gebieden windmolens en zonnepanelen aan te leggen
- Vergroening van de binnenstad door voortzetting en versterking van ontstening en het scheppen van groene gordels langs de diepenring en singels
- Bewoners stimuleren diversiteit aan te brengen in hun tuin; bijvoorbeeld heggen in plaats van schuttingen
- Invoering van diftar sluiten we vooralsnog uit voor Groningen en Ten Boer, maar behouden we voorlopig in Haren
- Door het grofvuil weer twee keer per jaar op te halen en het onderhoudsniveau van wijken te verhogen, gaan we verloedering en zwerfvuil tegen
- Tussen de stad Groningen en alle omliggende dorpen wordt een aaneengesloten groene long behouden waar niet wordt gebouwd

7. Cultuur en sport

- Aangepaste normen voor de oprichting/ opheffing van voorzieningen in kleine dorpen, zodat deze kunnen (blijven) bestaan
- Investeren in topsport- en breedtesport(voorzieningen)
- Structurele financiering zodat kinderen in aanraking komen met cultuur
- Sportverenigingen krijgen zoveel mogelijk ruimte en worden zoveel mogelijk ontzorgd
- Wij willen dat er in de gemeentelijke plannen aandacht is voor voldoende, betaalbare atelierruimte
- De mogelijkheden uitbreiden voor scholieren en studenten tot en met 23 jaar om met korting naar musea en voorstellingen te gaan
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van PvdA Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: