SP Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van SP in gemeente Groningen.

1. Vervoer, verkeer en de binnenstad

- We gaan met wijkbewoners aan de slag om verkeer tussen wijken zoveel mogelijk via de ringweg te laten lopen
- Er blijven bussen vanuit de stadswijken over de Grote Markt rijden
- De plannen voor de binnenstad zijn mooi, maar vooral de wijken hebben stevige investering nodig. De 22,5 miljoen euro alleen voor de binnenstad is te veel geld
- De SP wil een onafhankelijk onderzoek naar de uitvoerbaarheid van de Zuidelijke Ringweg
- Met de bewoners worden de wijkverbindingen van en naar Vinkhuizen verbeterd en veiliger
- Het Oosterhamriktracé blijft autovrij. Er komen gratis pendelbussen voor het personeel van het UMCG
- Parkeren in het centrum van Haren wordt de eerste 1,5 uur gratis
- Er wordt fors bezuinigd op de verbouwing van het Stadhuis; de huidige kosten van 16 miljoen euro zijn belachelijk hoog

2. Wonen

- Een aanvalsplan tegen al het achterstallige onderhoud van sociale huurwoningen, die daarbij ook enerziezuinig worden gemaakt.
- Alle huurders van een corporatiewoning krijgen een huurverlaging van 5 procent
- Er worden jaarlijks 500 extra nieuwe sociale huurwoningen bijgebouwd; de verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen wordt gestopt. In Meerstad worden minimaal 150 sociale huurwoningen bijgebouwd
- Bij nieuwe bouwgronden moet minimaal 35 procent van de woningen uit sociale huurwoningen bestaan
- Een noodstop tegen huurstijgingen voor woningen met een huur tot 1000 euro
- Er komt een gemeentelijke verhuurdersinspectie die de kwaliteit en huurprijzen van kamerverhuurpanden controleert
- De RUG en Hanze stoppen met het aantrekken van extra (internationale) studenten. Voor kort verblijf komt er een campus op Zernike.

3. Zorg

- Er komt een gemeentelijke thuiszorgorganisatie met medewerkers in vaste dienst, zodat cliënten een vaste hulp hebben
- De gemeente maakt geld vrij om samen met WIJ-teams alle inwoners vanaf 67 jaar te spreken over eenzaamheid en activiteiten te houden
- De tekorten in de jeugdzorg zijn veel te hoog, dus meer investeren in preventieve activiteiten in buurten
- De gemeente is terughoudend met nieuwe rookvrije plekken; die zorgen voor een gezondheidstweedeling in onze stad. In plaats daarvan bieden we begeleiding bij stoppen met roken
- De premie voor de gemeentelijke, collectieve zorgverzekering wordt verlaagd en beschikbaar voor meer mensen
- De gemeentelijke compensatie voor het eigen risico en meerkosten voor chronische zieken en gehandicapten wordt verdubbeld naar 800 euro

4. Werk en geld

- De gemeente investeert in 1000 nieuwe en vaste banen voor mensen met een beroepsopleiding. We nemen de schoonmakers van gemeentelijke panden in dienst en zorgen voor (extra) conciërges of activiteitenbegeleider bij scholen en buurtcentra. Er komen meer mensen aan het werk in de groenvoorziening
- De gemeente investeert meer in wijkeconomie en banen in de zorg, bouw, techniek en maakindustrie
- De gemeente gaat mensen met een laag inkomen niet over 5, maar over 2 jaar een individuele inkomenstoeslag toekennen. Zit zorgt voor een inkomensstijging van ongeveer 5 procent.
- De gemeente richt een broodfonds op waarbij MKB'ers en ZZP'ers zich kunnen aansluiten
- De gemeente gaat de strijd aan met winkelcentra die koopzondagen verplicht aan ondernemers opleggen
- Voor het stads- en streekvervoer richten we een personeels-BV voor buschauffeurs op. Busbedrijven moeten verplicht dit personeel inzetten
- Voor kapitalistische bedrijven als Uber, AirBnB en Deliveroo is in Groningen geen plek. Alleen wanneer zij voldoen aan alle regels kunnen zij toegelaten worden

5. Onderwijs

- We bestrijden het fenomeen van zwarte en witte scholen, bijvoorbeeld door het hanteren van dubbele wachtlijsten
- De kwaliteit van de schoolgebouwen wordt voor alle schoolgebouwen op peil gebracht
- We zorgen weer voor schoolzwemmen op openbare scholen
- De gemeente stelt gratis taallessen verplicht voor iedereen die in Groningen woont en de taal niet spreekt

6. Groen en natuur

- Een gemeentelijk energiebedrijf oprichten om nieuwe, schone energieopwikking te ontwikkelen
- We starten geen nieuwe aardwarmteprojecten
- De gemeente gaat grofvuil weer gratis ophalen
- Er worden géén milieuzones ingevoerd die vervuilende voertuigen in bepaalde gebieden verbieden. Wel maken we het OV en de taximarkt minder vervuilend
- De gemeente subsidieert geen elektrische laadpalen; dat geld steken we in zonnepanelen en energiebesparing van woningen en gebouwen
- We leggen een nieuw bos aan en stellen nieuwe grond ter beschikking voor meer volkstuinen
- De hondenbelasting wordt afgeschaft

7. Cultuur en sport

- Elke gesubsidieerde instelling biedt eens per jaar een gratis voorstelling waarbij Groningers actief betrokken worden
- Er kan worden bezuinigd op de exploitatiekosten van het Groninger Forum
- Er wordt niet bezuinigd op het Clockhuys, het centrum voor kunst en cultuur in Haren
- We zoeken in het Stadspark een plek voor het aanleggen van een nieuw stadsstrand
- Elk wijk en dorp krijgt een eigen budget, waarvoor buurt- en wijkorganisaties verantwoordelijk zijn
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van SP Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: