100% Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van 100% Groningen in gemeente Groningen.

1. Vervoer, verkeer en de binnenstad

- Meer fietsenrekken, minder weesfietsen
- Maak van 50 km wegen in stedelijk gebied 30 km wegen
- De brommer het liefst op de gewone weg; meer ruimte voor (elektrische) fietsen door brede fietspaden en gescheiden wegen
- Pak asociaal verkeersgedrag aan met verkeersregelaars en meer boetes uitdelen
- Als er een parkeerplaats verdwijnt door een verbouwing van de openbare ruimte, moet er altijd een goed alternatief komen, ook in het centrum
- Ouderen met een minimuminkomen moeten gratis met het OV kunnen
- Verbeter de looproutes naar de binnenstad vanaf het UMCG, Damsterplein en station door ze aantrekkelijker te maken
- Verfraai de noordwand en onderzoek een nieuwe plek voor zitgelegenheid in het centrum, als de trappen van het VVV-kantoor verdwijnen
- Een goede treinverbinding met Zernike hoort bij Groningen, en we willen alvast nadenken over een treinstation op het Suikerunie-terrein en Hoogkerk
- We willen de mogelijkheden onderzoeken van watertaxi's van en naar de binnenstad

2. Wonen in Groningen

- Focus op het bijbouwen van sociale huurwoningen
- Bouw jongerenhuisvesting bij op terreinen zoals Zernike
- Help starters met de financiering van een woning, wanneer dat bij een bank onmogelijk blijkt
- Meer wijkagenten en preventieteams zodat onveilige plekken kunnen worden aangepakt
- Meer gelijkvloerse levensbestendige woningen en een ouderenwoning-manifest om nieuwe woonvormen te ontwikkelen
- Dorpen mogen door de herindeling geen voorzieningen verliezen: behoud buurthuizen, het gemeenteloket, sportvoorzieningen en bibliotheken
- Beter onderhoud en aandacht voor de schil- en buitenwijken
- De Stad mag de dorpen niet overvleugelen
- Meer aandacht voor voor de subsidie voor groene daken

3. Zorg

- Gratis OV en gratis parkeervergunning voor mantelzorgers
- Op lokaal niveau een actieplan maken tegen marktwerking in de zorg en het belonen van gezond gedrag
- Meer thuiszorg beschikbaar stellen voor ouderen
- De minutenregistratie van zorgpersoneel moet worden afgeschaft
- Investeren in sociale zorg in plaats van bezuinigen
- Ontwikkel een nieuwe vorm van zorghuis, waarmee problemen eerder gesignaleerd en verholpen kunnen worden

4. Werk en geld

- De gemeente moet bijdragen om hogeropgeleiden te behouden met stages en kans op een vast contract
- We willen een 50+ Academie starten voor werkloze 50-plussers
- Meer werkplekken en begeleiding voor langdurig werklozen
- Een actieplan ontwikkelen waardoor armoede op langere termijn uitgebannen kan worden
- De bijzondere bijstand moet toegankelijker worden; stimuleer ondernemerschap voor mensen die in de bijstand zitten
- Winkeliers kiezen zelf of ze open gaan op zondag
- We zetten in op het ontstaan van meer broedplaatsen voor startups

5. Onderwijs

- Ontwikkel MBO-traineeships samen met het bedrijfsleven en onderwijs, met name in de sectoren ICT, bouw, onderwijs en de zorg
- Investeren in computerprogramma's om laaggeletterdheid tegen te gaan
- Zonder school geen dorp; ook in Haren en Ten Boer

6. Groen en natuur

- Absoluut niet bouwen in de overgangszones tussen Groningen en Haren en Ten Boer, ook niet in de Groene Long
- Voorlopig geen afvalscheiding via diftar ('betalen per zak')
- Fleurige containers tegen zwerfvuil; pak het probleem samen met de buurten aan
- Ook in de weekenden moet er afval worden opgehaald
- Maak de afvalpas geschikt voor meerdere afvalpunten
- 100% Groningen wil zoveel mogelijk bomen behouden
- Geen windmolenparken op het land, maar op zee
- Gratis grofvuil ophalen
- De hondenbelasting moet omlaag en inkomsten uit de hondenbelasting moeten ten goede komen aan voorzieningen voor honden

7. Cultuur en sport

- Vergoed scholingskosten voor verenigingen, zoals voor scheidsrechters
- Onderzoek de haalbaarheid van een Topsporthal
- Inzetten op 'kleine' cultuur in de wijken, waarbij bewoners worden betrokken
- Kijken naar andere vormen van het toekennen van cultuurgelden
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van 100% Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: