VVD: waar blijft dat snelle internet? (update)

De aanleg van glasvezel voor snel internet
De aanleg van glasvezel voor snel internet © Rodin Broadband
De Statenfractie van de VVD wil tekst en uitleg van het college van Gedeputeerde Staten (GS) over de stand van zaken rond de aanleg van snel internet in de buitengebieden in onze provincie.
Volgens de regeling Snel Internet Groningen moeten alle inwoners en bedrijven voor het einde van jaar kunnen beschikken over 'toekomstbestendig internet'. Maar de liberalen betwijfelen of dat gaat lukken.
Twee jaar geleden stelde het provinciebestuur dertig miljoen euro beschikbaar voor het project. De VVD wil van GS weten hoeveel van dat geld tot nu toe is uitgegeven en waaraan.

Bekende weg

Gedeputeerde Patrick Brouns (CDA) vindt dat de VVD naar de bekende weg vraagt. 'De onderhandelingen met Rodin - het bedrijf dat de kabelnetwerken aanlegt - konden pas eind vorig jaar worden afgerond, omdat de Staten nog aanvullende eisen hadden. De VVD was daar zelf bij.'

Coöperaties

Brouns doelt daarbij onder meer op de wens van de Staten rekening te houden met initiatieven van lokale coöperaties. 'Dat moest juridisch allemaal in kannen en kruiken worden gegoten. Inderdaad, we willen dat de aanleg binnen twee jaar wordt gerealiseerd. Maar die looptijd gaat pas in na het tekenen van het contract. Dat was dus eind vorig jaar. En dat betekent dat het project eind volgend jaar af is.'

Minimaal de helft

Volgens de gedeputeerde ligt Rodin op schema. Brouns: 'Ze pakken het per gemeente aan. Eerst zijn de gemeenten in het aardbevingsgebied aan de beurt. In totaal gaat het om 14.000 adressen in buitengebieden. Per gemeente moet minimaal de helft meedoen, anders gaat het daar niet door.'
'Daarom is het goed dat die coöperaties er zijn', vervolgt Brouns. 'Zij kennen de plaatselijke omstandigheden het beste. Door samen te werken met Rodin, wordt de kans van slagen alleen maar groter.'

Uniek in Nederland

Brouns heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. 'Ik heb altijd gezeg dat snel internet essentieel is voor Groningen. Het heeft voor mij topprioriteit. En het is uniek voor Nederland. In geen enkele andere provincie doen ze dit.'
Het hele project kost veertig miljoen euro. De provincie betaalt dus dertig miljoen. De overige tien miljoen komt van de Economic Board Groningen. Brouns: 'En het mooie is dat Rodin een Gronings bedrijf is. Dus het geld blijft uiteindelijk ook hier.'