Geen roofkunst in Groninger musea

Het Veenkoloniaal Museum
Het Veenkoloniaal Museum © Google Street View
Na jaren van onderzoek is duidelijk geworden dat Groninger musea geen 'roofkunst' uit de Tweede Wereldoorlog in hun collectie hebben.
In totaal zijn er in Nederlandse musea zo'n 170 schilderijen en andere kunstvoorwerpen aangetroffen die voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geroofd van hun Joodse eigenaren.
Dat is in kaart gebracht door het project 'Museale verwervingen vanaf 1933'.

Mizrach in de collectie

Alleen in het Veenkoloniaal Museum in Veendam bevindt zich een Joodse tekening, een zogenaamde Mizrach waarvan de herkomst onbekend is. Een Mizrach is een gebedsprent die in een synagoge het oosten aangeeft. Dat is de richting waarin gebeden moet worden
In de jaren 70 was deze Mizrach al aanwezig in het museum, maar schenkingsboeken geven geen uitsluitsel wanneer het object in de collectie terechtkwam. Het museum heeft het vermoeden dat de prent afkomstig is uit de synagoge van Veendam, die begin jaren 50 is gesloopt.

Schilderij teruggeven

Het Groninger Museum had een schilderij 'Riviergezicht met aanlegplaats' van de kunstenaar Maerten Fransz. van der Hulst in haar collectie dat voor de oorlog eigendom was van de Joodse verzamelaar Richard Semmel. Dit schilderij is in 2013 teruggeven aan zijn erfgenamen.