Student en Stad in Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van Student en Stad in gemeente Groningen.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Voorrang voor de fietser; zo weinig mogelijk verkeerslichten voor fietsers; als het niet anders kan slimme verkeerslichten met voorrang voor fiets en bus
- Het aantal OV-fietsen verhogen
- Een parkeerplek voor elke fiets; integreer stallingen bovengronds en ondergronds in het stadsbeeld
- Fietsenstallingen moeten de mogelijkheid bevatten de fiets vast te kunnen zetten aan de stalling
- Meer aanduiding voor fiets op 'shared spaces' zoals de Folkingestraat, de Brugstraat en A-weg)
- Fietsroutes in de stad moeten worden verbreed en beter worden aangegeven
- Fietsroutes aanleggen op ontbrekende schakels, zoals een route van Vinkhuizen richting Station Noord en Winsum en van Kardinge naar de stad
- P+R plekken aan de rand van de stad moeten de belangrijkste parkeerplekken voor automobilisten worden die de binnenstad bezoeken
- Vang het goederenverkeer zoveel mogelijk aan de rand van de stad op. Ondernemers stimuleren om distributiehubs buiten de stad te gebruiken; zo hoeft er minder goederenverkeer de stad in
- Minder of geen parkeervergunningen meer aan inwoners met parkeermogelijkheden op eigen terrein

2. Wonen

- Flink bijbouwen, met name meer middeldure huurwoningen (711 tot 1000 euro per maand)
- Een rem op onmogelijke inkomenseisen: de gemeente moet voorwaarden stellen om hier een einde te maken
- Geef initiatieven de ruimte: nieuwe woonvormen als Friends-contracten (waarbij vrienden een duurdere huurwoning delen), Tiny Houses en het opnieuw gebruiken van leegstaande gebouwen
- Het moet meer mogelijk worden voor particulieren om op kleine schaal kamers te verhuren; ouders moeten weer een huis kunnen kopen voor hun kind
- Huisbazen verleiden om kamers te verhuren aan internationals
- Projectontwikkelaars en verhuurders moeten zorgen voor inpandige fietsenstallingen

3. Zorg

-

4. Werk en geld

- Beleid richten op het aantrekken en behouden van hoogopgeleiden voor verbeterde economische uitzichten
- Armoedebeleid moet zich richten op de gelijke kansen voor kinderen. De jeugd heeft immers de toekomst
- Startups en scale-ups in een vroeg stadium betrekken bij handelsmissies
- Er moet voor startups één duidelijk aanspreekpunt komen
- Om startups vanaf het begin bij te staan kan de gemeente achter hen gaan staan en hen actief ondersteunen als klant

5. Onderwijs

- Kinderen die in armoede leven moeten op het gebied van scholing en ontwikkeling op dezelfde kansen kunnen rekenen als anderen. Hiervoor willen wij kinderen met een leerachterstand de mogelijkheid bieden om bijles te krijgen

6. Groen en natuur

- Er moeten windmolens in de gemeente Groningen geplaatst worden
- 40 procent van het dakoppervlak moet gevuld worden met zonnepanelen
- Het warmtenet uitbreiden; de mogelijkheid voor het gebruik van Geothermie blijven onderzoeken
- Bedrijven op industrieterreinen stimuleren om groene daken te realiseren als zonnepanelen niet mogelijk zijn
- Het aantal bomen in de stad elk jaar uitbreiden

7. Cultuur en sport

- Geluidsnormen en eindtijden worden niet versoberd. Voor het tegengaan van geluidsoverlast kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het geschikt maken van terreinen die niet naast woonwijken liggen
- De focus moet liggen op kunst en cultuur die bijdraagt aan de aantrekkingskracht van de stad; het subsidiëren van een zangkoor dat voor de gezelligheid bij elkaar komt, vinden wij geen taak van de gemeente
- Afstudeerprojecten van culturele studenten moeten een podium krijgen in de stad
- Groningen moet dancefeesten dezelfde ruimte geven als andere muziekevenementen; de gemeenteraad moet niet sturen op programmering. Mensen bepalen zelf wat zij mooie muziek vinden
- Minstens 100.000 euro investeren in de (studenten)sportclubs van de stad. Clubs zijn belangrijke plekken voor gezelligheid en een gezond leven, en een belangrijke broedplaats voor talent
- Door meer sportclubs te huisvesten bij de ACLO, kan de spreiding van overlast worden beperkt
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van Student & Stad. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: