Lekkages van gevaarlijke stoffen: wat maakt iets een milieudelict?

Het gelekte aardgascondensaat in Farmsum
Het gelekte aardgascondensaat in Farmsum © De Vries Media
Giftig aardgascondensaat lekte vorige week uit het Tankenpark van de NAM in Farmsum en kwam terecht in een kanaal. Wat maakt een lekkage van zo'n gevaarlijke stof tot een milieudelict - en welke gevolgen kan dat hebben?
Een milieudelict is een economisch misdrijf als het opzettelijk wordt begaan. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan chemische stoffen die worden geloosd om geld te besparen voor een verantwoorde verwerking. Maar een niet opzettelijk lek valt als overtreding ook onder de Wet economische delicten.

In strijd met de milieuvoorschriften

Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie leidt het onderzoek naar de lekkage op het NAM-tankenpark. 'De verdenking is dat het bedrijf (de NAM, red.) heeft gehandeld in strijd met de milieuvoorschriften', zo laat een woordvoerder van het Functioneel Parket weten.
'In zijn algemeenheid: indien er in strijd met deze voorschriften wordt gehandeld, kan er forse schade ontstaan aan de omgeving. De milieuvoorschriften zijn er om het milieu en de omgeving te beschermen.'

Misdrijf of overtreding

Een opzettelijk milieudelict is een misdrijf. Een niet opzettelijk milieudelict is over het algemeen een overtreding. Een overtreding is ook een strafbaar feit, maar een van de lichte soort. Net zoals bijvoorbeeld een snelheidsovertreding.

Opzettelijk: tot vele tienduizenden euro's boete

Als bewezen kan worden dat een lekkage opzettelijk is gepleegd, kan een boete van vele tienduizenden euro's worden opgelegd. Het Openbaar Ministerie kan besluiten om de zaak voor te leggen aan de economische strafrechter.
Het kan de zaak ook zelf afdoen door een schikking te treffen. Als kan worden bewezen dat een leidinggevende of een medewerker van een bedrijf ernstig tekort is geschoten, kan die of kunnen zij worden vervolgd. In het uiterste geval kan dat leiden tot een gevangenisstraf.

Niet opzettelijk: lagere boete

Als de opzet van een milieudelict niet kan worden bewezen, dan kan de boete maximaal iets meer dan twintigduizend euro per overtreding worden. Bij de bepaling van de hoogte van de boete wordt doorgaans rekening gehouden met de ernst of omvang van de veroorzaakte verontreiniging en schade.

Andere milieudelicten

Milieudelicten zijn er in vele soorten en maten. Het kappen van bomen in het buitengebied zonder vergunning, het zich niet houden aan de mestwetgeving of het vervoeren van gevaarlijke stoffen zonder te voldoen aan de voorschriften, zijn bijvoorbeeld ook milieudelicten.

Lekbak

In Farmsum is giftig en licht ontvlambaar aardgascondensaat donderdag in het afwateringskanaal terecht gekomen toen een lekbak van de NAM is overgestroomd. Via een put voor de afvoer van hemelwater stroomde het via het riool naar het afwateringskanaal.
Met de lekkage is gevaar ontstaan voor mens, dier en natuur. Een rioolbuis is verontreinigd geraakt, net als het oppervlaktewater in het afwateringskanaal. Dat had als gevolg dat het Functioneel Parket van het OM dus een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld naar een milieudelict.