Sportpartij in Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van de Sportpartij in gemeente Groningen.

1. Verkeer, vervoer en de binnenstad

- Een vitale stadsregio met een eigen identiteit waar het gaat om duurzame ontwikkeling van stad en ommeland
- Een uitnodigend bestuur voorziet in een toekomstbestendige infrastuctuur

2. Wonen in Groningen

- Leeftijdsvriendelijk inrichten van wijken met veilige routes voor wandelen, hardlopen en fietsen
- In de directe woon- en leefomgeving van de stadsbewoners creëren we 'prettige plekken'. Openbare ruimten waar het voor jong en oud (sociaal) veilig en goed toeven is
- Speelplekken en laagdrempelige sportvoorzieningen voor jongeren dichtbij de woonomgeving
- De gemeente betrekt bewoners intensief bij het vorm geven aan de begaanbaarheid van de openbare ruimte

3. Zorg

- Positieve gezondheid en sociale veerkracht bevorderen van en met bewonersverbanden

4. Werk en geld

- Investeren in nieuwe vormen van sociaal en coöperatief ondernemerschap
- Van de lineaire markteconomie naar een circulaire betekeniseconomie gericht op het creëren van waarde(n) voor alle belanghebbenden in Noord-Nederland

5. Onderwijs

- Zwemdiploma A,B,C lessen als gratis onderdeel van het programma aanbod van de basisschool
- Samen met de studentensportstichting ACLO willen we Groningse schoolsportactiviteiten/evenementen ontwikkelen waaraan zowel leerlingen uit het voortgezet onderwijs als studenten kunnen deelnemen

6. Groen en natuur

- Leeftijdsvriendelijk inrichten van wijken met veilige routes voor wandelen, hardlopen en fietsen
- In de directe woon- en leefomgeving van de stadsbewoners creëren we 'prettige plekken'. Openbare ruimten waar het voor jong en oud (sociaal) veilig en goed toeven

7. Cultuur en sport

- Inzetten op Groningen als sporthoofdstad in de regio
- We streven naar minimaal 1 uur per dag matig intensief en gevarieerd sporten voor alle 4-18 jarigen
- Aan de wekelijkse sportieve training en opvoeding dient een verantwoord en deskundig begeleid sport & beweegprogramma ten grondslag te liggen
- De gemeente faciliteert en monitort de voortgang en de kwaliteit van de beoogde sportloopbaan ontwikkeling van jongeren
- Naast het verplichte bewegingsonderwijs voor alle 1-16 jarigen schoolsport activiteiten uitbreiden
- Sport en spel activiteitenaanbod van clubs voor oudere deelnemers verruimen
- Ouderen stimuleren om als supporters jeugdsportactiviteiten van (klein)kinderen te bezoeken
- Senioren activeren om als vrijwilliger kleine klussen bij sportclubs te verrichten
- Specifiek 'sport als doel' budget in verband met de herindeling substantieel verhogen
- Realiseren van talentontwikkelingscentrum voor kansrijke kernsporten
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van de Sportpartij in Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: