Boeren trekken aan de bel over bevingen: 'We voelen ons niet gehoord'

Aardbevingsschades van agrariërs zijn vaak complex en worden niet opgelost.
Aardbevingsschades van agrariërs zijn vaak complex en worden niet opgelost. © Jos Schuurman/FPS
De boeren in het aardbevingsgebied weten niet meer waar ze het zoeken moeten met hun bevingsschade. Hun schades zijn vaak complex en worden niet opgelost. De agrariërs maken zich zorgen over hun toekomst.
Dat maken verschillende boeren woensdag duidelijk tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer met de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Lekkende mestkelder

Melkveehouder Peter Dekens uit Sint-Annen geeft aan dat zijn in 2004 nieuwgebouwde melkstal nu al een lekkende mestkelder heeft. 'Wij bezaten een veilige en goed onderhouden boerderij', verzucht hij in de Kamer. 'Maar onze gebouwen zijn nu totaal verzwakt.'
'Ik heb spontane abortussen gehad met doodgeboren kalveren
Peter Dekens - Melkveehouder
Ook zijn vee kampt met de gevolgen van de bevingen, geeft Dekens aan. 'De koeien draven bij een beving vol van de stress door de weilanden en stallen', zegt Dekens. 'Ik heb spontane abortussen gehad met doodgeboren kalveren.'

Derde kerst in een container

Akkerbouwer Margreet Kadijk uit Garrelsweer deed ook haar verhaal in de Kamer. Zij woont al drie jaar met haar gezin in containers op het erf, omdat hun monumentale woning onveilig is.
Veel agrariërs hebben volgens haar schade aan boerderij en land. 'Voor ons is het straks de derde Kerst die we niet thuis vieren', aldus Kadijk. Maar er is ook schade aan de landerijen. 'Wij gaan zorgvuldig om met onze landerijen, want het is onze inkomstenbron.'
Wij kunnen niet met onze oogst wachten op een taxateur
Magreet Kadijk - Akkerbouwer
'Maar er staat nu water waar het nog nooit heeft gestaan. Als land te nat is, gaan de gewassen rotten. Wij kunnen niet met onze oogst wachten op een taxateur. Dit vraagt snelheid.'

Donkere wolk

Belangenorganisaties LTO Noord en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) trekken eveneens aan de bel. 
Geert Dubben van de NAV geeft aan dat de bodem het belangrijkste is voor een akkerbouwer. 'Maar we voelen ons nergens gehoord', zegt hij. 'De duurzaamheid van een akkerbouwbedrijf wordt ernstig in gevaar gebracht door de mijnbouw. Boeren dreigen er mentaal aan onderdoor te gaan.'
De onzekerheid hangt als een donkere wolk boven het Groninger land
Nelly Schutte - LTO Noord
'De onzekerheid hangt als een donkere wolk boven het Groninger land', zegt Nelly Schutte van LTO Noord. Het ontbreekt volgens haar aan een sectorspecifieke aanpak.

Overlegtafel

Oud-burgemeester Rein Munniksma van Menterwolde en Midden-Groningen gaat inventariseren hoe groot de schade is bij boeren in het aardbevingsgebied. Hij wordt voorzitter van een overlegtafel en moet onderzoeken of de problematiek bij agrariërs aanleiding is voor aanvullende maatregelen.
Munniksma wil het liefst binnen enkele maanden tot een aanpak komen die draagvlak heeft binnen Groningen. 'Ook in de agrarische sector is het zo dat het aardbevingsdossier te lang te vastzit', zei hij onlangs.