'Uiteindelijk slaat-ie een modderfiguur'

© RTV Noord
Bij de presentatie van het fonds voor het aardbevingsgebied bleef de Groningse gedeputeerde en portefeuillehouder gaswinning Eelco Eikenaar (SP) demonstratief weg. Als schadeafhandeling zo traag gaat en versterking stilstaat, is er geen reden voor feest, vindt hij. Heeft-ie gelijk, Beter Weters?

Modderfiguur

Er was inderdaad geen reden tot een feestje, laten we daar helder over zijn. Maar wegblijven is natuurlijk not done. Ook al ben je het er niet mee eens, dan nog hoor je er te zijn. Zeker als portefeuillehouder. Hij denkt op deze manier een statement te maken, maar uiteindelijk slaat-ie een modderfiguur door weg te blijven. Zal hij nou werkelijk denken dat dit indruk maakt in Den Haag? Echt niet.

Verkiezingen

Men zal hem na dit wegblijven niet meer serieus nemen. Net als zijn zogenaamde achterban. Die heeft er zo langzamerhand wel tabak van dat hij het keer op keer presteert weg te blijven, daar waar hij had moeten zijn. Dit was tenslotte niet de eerste keer. Maar in maart volgend jaar rekent de kiezer wel af met deze SP'er. Hij heeft mijns inziens het gedachtengoed van de SP beschadigd op diverse dossiers. We zullen het zien.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Voorspelbaar

Dit zal een BeterWeters worden die je makkelijk kunt voorspellen. De leden van bestuurderspartijen gaan dwepen met woorden als ´verantwoordelijkheid´ en ´goede Haagse relaties' en Klap zal zijn SP-haat bot kunnen vieren. Is het in dat licht logisch dat ik de actie van Eikenaar stoer en moedig noem? Natuurlijk. Toch is dat niet alleen omdat het een partijgenoot is. In de één-pot-nat politiek getuigt het van lef om niet mee te lopen in de politieke polonaise en om uit het Haagse gareel te stappen.
Als jouw provincie in de stutten staat, als de grond is verwoest en levens aan gruzelementen zijn geslagen dan past het niet om af te reizen voor een vrolijke fotosessie met het kabinet. De reacties op dit besluit waren dan ook typerend: de bondgenoten van Groningers, zoals het GBB en het Gasberaad, steunden Eikenaar, de politieke en journalistieke elite schaarden zich achter de heersende klasse. Zo blijkt de kloof tussen bestuurlijke werkelijkheid en de alledaagse ellende haast onoverbrugbaar. Ik gun Groningen meer Eikenaars.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Eerst praten

Ik blijf geloven in de dialoog als het gaat om democratisch genomen besluiten. Het is fijn dat de extra middelen voor het Noorden beschikbaar komen. Er moet nog veel gebeuren als het gaat om schade door aardbevingen. Pas wanneer het gesprek niets meer oplevert kun je overgaan tot andere manieren van protest.

Geen indruk

Dan is het wel verstandig om in ieder geval dat af te stemmen. Ik ben bang dat er niemand onder de indruk is geweest van het protest van Eikenaar en dat leidt dan ook niet tot iets.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

College verdeeld

Het is duidelijk dat het college van GS niet op één lijn zit. Dat komt nu naar voren, dat zou ook zo zijn binnen de afvaardiging van GS als Eikenaar wel mee was gegaan naar Den Haag. Beter zo dan wanneer men in Den Haag met twee monden zou hebben gesproken.

Begrip

Het standpunt van de afwezige Eikenaar valt te begrijpen. De som van het fonds is te laag, de schadeafhandeling tot nu toe te traag. Daarnaast is ook de invloed van de SP op Den Haag gering. Ze zitten niet in het kabinet. Overigens is de instelling van het fonds nu wel een moment om bij stil te staan. Een moment op weg naar - naar ik hoop - spoedige en volledige compensatie van alle geleden schade! Daarvoor moet er vanuit het Noorden nog veel gebeuren. Maximale inzet van Eikenaar is daarvoor zeer noodzakelijk!
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...

Kastanjes uit het vuur

Als gedeputeerde ben je de vooruitgeschoven post namens ons als Groningers. Je hebt de kastanjes uit het vuur te halen en de afspraken te maken met bijvoorbeeld de Rijksoverheid. Daar hoort een scala aan werkzaamheden bij: onderhandelen, poot stijf houden, communiceren, lobbyen, verantwoording afleggen, etc.

Zwaarongepast

Als je een afspraak hebt gemaakt, dan sta je er ook voor is mijn opvatting. Ik vond het dan ook zwaar ongepast dat gedeputeerde Eikenaar demonstratief wegbleef uit Den Haag. Het is gewoon zijn werk. Hij hoort daar te zijn. Niet om een 'feestje' te vieren, maar om het moment te gebruiken om contact te hebben met ministers en ambtenaren over de problemen die wij hier ervaren. Ongenoegzaam roeptoeteren via de media is echt niet genoeg!
Marc Jager werkt als zelfstandig adviseur en was van 2009 tot 2011 gedeputeerde van verkeer, vervoer en energie in Groningen. Meer...

Domme actie

Een bijzonder domme actie, dat wegblijven. Natuurlijk, het gaat allemaal niet zoals je misschien zou wensen, het duurt allemaal ook erg lang, en - inderdaad - de (rechts-) onzekerheid neemt eerder toe dan af waar het de toekomst van velen betreft. Allemaal waar.

Je blijft niet weg

En dús is het dom om dan weg te blijven op die plaats waar het er nog toedoet in dezen. Dáár zijn de beleidsmakers en vooral beslissers die ertoe doen. Dáár worden zaken gedaan, of in elk geval dáár kúnnen ze gedaan worden. En dan blijf je niet weg, uit een soort geborneerdheid van 'ik wéét hoe het moet en ik kan mij dus permitteren weg te blijven'. Jammer. Ik had van een schrandere politicus meer, en vooral beter, verwacht. Maar ja, een actiepartij is nu eenmaal geen bestuurderspartij…
Fokke Fennema was predikant op 't Hoogeland. Hij is lid van D66 en is namens die partij raadslid in Oldambt. Meer...

Niet effectief

Er zijn goede redenen om bij een oploopje je hoofd niet te laten zien, maar ook foute. Is 'het wegblijf-statement' nou werkelijk zo'n effectief middel? Dat herinnert mij aan de principiële afwezigheid op Prinsjesdag van afgevaardigden van SP en GroenLinks: daar lag ook nooit iemand wakker van. En toen ontdekte men dat aanwezig zijn met een 'statement-outfit' veel meer aandacht opleverde...

Roepen langs zijlijn

Aan de afwezigheid van de portefeuillehouder Eikenaar zit nog een ander luchtje. Vooropgesteld: aan alles ter compensatie richting Groningen kleeft inmiddels het 'te weinig en te laat'. Het vertrouwen is zoek en dat blijft ook nog wel even zo. Maar: 1.15 miljard voor leefbaarheid is wel een substantieel bedrag! En niemand verwacht dat de SP gedeputeerde afreist met een vlaggetje, een hoedje en een toeter, maar waar de rest van het College en de CdK nadrukkelijk wél gaan, komt bij mij het beeld op van jezelf buitenspel plaatsten. Beetje traditioneel SP: roepen langs de zijlijn. Ik dacht dat ze daar nu wel klaar mee waren, maar kennelijk...
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...