SodM oordeelt: bezwaar Midden-Groningen tegen Nedmag ongegrond

© Archief/RTV Noord
De gemeente Midden-Groningen, stichting Stop Zoutwinning en de familie Gräper krijgen opnieuw nul op het rekest. Hun bezwaar is door het Staatstoezicht op de Mijnen verworpen.
Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is er geen sprake van een overtreding van Nedmag, omdat het bedrijf geen concrete plannen heeft om te gaan boren op de nieuwe locaties VE-5 en VE-6 bij Borgercompagnie.

Geen concrete werkzaamheden

Nedmag betoogt dat ze weliswaar op twee locaties het voornemen heeft om daar op termijn zout te gaan winnen, maar dat er momenteel geen concrete werkzaamheden gaande zijn. Nedmag heeft tijdens de hoorzitting op 3 september toegezegd daarmee te wachten en pas bij een nieuw winningsbesluit overgaan tot actie.
Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat mee in die conclusie.

Bezwaar aangetekend

De gemeente Midden-Groningen, stichting Stop Zoutwinning en Koos en Jakoba Gräper uit Borgercompagnie hadden bezwaar ingediend tegen het eerdere besluit van het Staatstoezicht op de Mijnen om niet handhavend op te treden tegen het voornemen van Nedmag.
Hun bezwaar was gericht op het voorkomen van de putten VE-5 en VE-6 nabij Borgercompagnie. De gemeente Midden-Groningen betoogt dat er sprake is van meer bodemdaling dan oorspronkelijk is vergund. Ook vindt de gemeente dat Nedmag wil gaan boren op nieuwe plekken in een tijd dat het maatschappelijk draagvlak voor het boren naar zout verdwijnt.

Niet in overtreding

Het Staatstoezicht op de Mijnen concludeert dat Nedmag niet in overtreding is en dat de bezwaren van de bezwaarmakers ongegrond is. 'Ik kan daarom niet overgaan op een herstelsanctie aan Nedmag', schrijft inspecteur-generaal Theodoor Kockelkoren in zijn brief.