Natuurorganisaties: 'Uitstellen bouw Werelderfgoedcentrum is verstandig'

Zo zou het Werelderfgoedcentrum eruit komen te zien
Zo zou het Werelderfgoedcentrum eruit komen te zien © Dorte Mandrup
De acht natuurorganisaties die bezwaar hebben ingediend tegen de hoogte van het nieuwe Werelderfgoedcentrum in de haven Lauwersoog vinden het een goede stap dat de bouw is uitgesteld.
Volgens hen past het hoge gebouw niet in het Waddengebied. De gemeente De Marne wil samen met de Stichting Werelderfgoedcentrum opnieuw in overleg met de bezwaarmakers en heeft het project uitgesteld. Het college wil meer draagvlak.

Verstandig

'Even een time-out is een verstandige en een goed zaak. Dat er een werelderfgoedcentrum komt vinden wij een prima zaak. Maar zoals het ontwerp nu was paste het niet in het waddengebied', vertelt Marco Glastra van Groninger Landschap.
Samen met de Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, de Vogelbescherming, It Fryske Gea en stichting Wad hadden ze bezwaar gemaakt.

Goed teken

'Het feit dat ze nu de tijd nemen is een goed teken. Ze hadden het er ook door kunnen drukken en unnen zeggen: We zien elkaar bij de rechter. Dat ze de procedure stilleggen geeft aan dat ze vinden dat we wel een punt hebben en naar ons willen luisteren', zegt Glastra.
Hij is blij dat er nieuwe gesprekken komen en hoopt dat er nu een mooi en goed ontwerp komt.