Haren torpedeert parkeerplan, maar legt schuld bij Groningen

Het gemeentehuis van Haren
Het gemeentehuis van Haren © Henk Binnendijk/Groningen in Beeld
De gemeente Haren heeft zélf het plan om automobilisten gratis te laten parkeren in het dorp voor zich uitgeschoven.
Het Harener gemeentebestuur legde eerder de schuld neer bij buurgemeente Groningen.
Het plan was populair in Haren. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het plan om automobilisten anderhalf uur gratis te laten parkeren. Dat zou per 1 november worden ingevoerd, maar dat lijkt niet door te gaan.
Het Harener college wees met een beschuldigende vinger naar de gemeente Groningen. Op het stadhuis was het plan van Haren tegengehouden, was althans de lezing van het Harener gemeentebestuur.

Notulen

Uit notulen van een bestuurlijk overleg over de herindeling tussen Groningen en Haren blijkt dat er overeenstemming was om het gratis parkeren nog niet in te voeren. De notulen zijn in handen van RTV Noord.
Uit de stukken blijkt dat Haren zelf met het voorstel kwam om het plan op te nemen in de nog te schrijven centrumvisie. Dat moet worden geschreven door de nieuwe gemeenteraad, waarbij wordt nagedacht over hoe de nieuwe gemeente, en dus ook Haren, omgaat met parkeren.

Plan uitstellen

Burgemeester Pieter van Veen (VVD), wethouder Michiel Verbeek (D66) en gemeentesecretaris Madelon de Wilde waren namens Haren bij het bewuste overleg aanwezig. Van Veen bestrijdt dat Haren vanuit het niets voorstelde om het invoeren van anderhalf uur gratis parkeren op de lange baan te schuiven.
'Het is absoluut een wisselwerking geweest tussen beide gemeenten', laat Van Veen desgevraagd weten. 'Het was niet zo dat de mededeling alleen van ons kwam.'

Haren wil uitstel

Maar de notulen van het overleg laten zien dat Haren wel degelijk zelf met het voorstel kwam om het parkeerplan voorlopig uit te stellen. Als Van Veen daarmee wordt geconfronteerd reageert hij: 'Misschien kan er nog iets tot stand komen dat past bij de motie'.
'Wel denk ik dat onze eerdere afspraak het uitgangspunt is. Het uitvoeren van de motie gaat nooit meer lukken voor 1 januari. Daar moet de nieuwe raad over beslissen.'
Het parkeerplan staat opnieuw op de agenda tijdens een overleg tussen Haren en Groningen, komende dinsdag. De dag erop houdt de gemeenteraad van Groningen een spoeddebat over de kwestie.