Unicum: bevolkingsgroei in Westerwolde (en dat komt door het azc)

Het terrein van het azc in Ter Apel
Het terrein van het azc in Ter Apel © Marten Nauta/RTV Noord
Een unicum voor gemeenten in Oost-Groningen: in de gemeente Westerwolde groeit het aantal inwoners dit jaar. De gemeente verwacht op 1 januari 2019 25.393 inwoners te hebben: dat zijn er 702 meer dan op nieuwjaarsdag 2018.
En dat komt volgens een woordvoerder van de gemeente door het asielzoekerscentrum in Ter Apel. 'Zonder het azc was het aantal vrijwel gelijk gebleven.'

Nareizigers

Het hoge aantal bewoners van het azc is toe te schrijven aan nareizigers. Dat zijn familieleden van mensen die in Nederland asiel hebben gekregen, en een familielid achterna mogen reizen. Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) worden sinds begin 2018 vrijwel alle nareizigers ingeschreven in het azc in Ter Apel - en daarmee in de gemeente Westerwolde. 
Voor 2018 gebeurde dat nog in het Drentse Veenhuizen. De nareizigers blijven volgens het COA enkele dagen in Ter Apel, voor ze naar een ander asielzoekerscentrum of naar het huis van hun familielid worden gestuurd. De 'nareizigers' wonen in veruit de meeste gevallen dus maar een paar dagen in Westerwolde.
In totaal kwamen in 2017 14.490 nareizigers naar Nederland, cijfers over 2018 zijn er nog niet. 

Twee raadszetels

Saillant detail is dat de gemeente Westerwolde met een inwoneraantal dat boven de 25.000 ligt recht heeft op 21 raadszetels. Nu heeft de gemeente er 19: dat aantal is gebaseerd op het aantal inwoners in 2017. 
Op de peildatum voor de gemeenteraadsverkiezingen van Westerwolde had de gemeente er dus minder dan 25.000. Een hard gelag voor ChristenUnie-voorman Harm de Vries: die had waarschijnlijk recht gehad op een plek in de gemeenteraad als de gemeente twee zetels meer had gehad. De Vries zelf is er laconiek onder: 'Het is zoals het is'.