Suikerunie over stank: 'We zitten klem'

Suikerbieten op het terrein van de Suikerunie
Suikerbieten op het terrein van de Suikerunie © Dennis Venema
De stank die de Suikerunie verspreidt rond Hoogkerk zou een stuk minder kunnen zijn als die fabriek de vloeivelden zou mogen uitbreiden. Dat valt op te maken uit de woorden van manager Teun van der Weg van de Suikerunie in Hoogkerk.

Melkzuur

In de vloeivelden wordt het water waarin de bieten zijn gewassen verzameld. De grond slaat neer en wordt uiteindelijk afgegraven. 
De stinkende lucht van melkzuur ontstaat als organisch materiaal in het water letterlijk verrot. Zeker met de hoge temperaturen van de laatste tijd veroorzaakt dat een zeer penetrante geur. 

Ruim tien jaar

Volgens Van der Weg wordt er al ruim tien jaar gesproken over het aanleggen van nieuwe vloeivelden, waardoor de stank zou afnemen. De Suikerunie heeft daarvoor grond op het oog naast de bestaande vloeivelden, aan de zuidkant van de A7. 
De huidige vloeivelden in het rood omcirkeld (Foto: Google Maps)

Noordenveld

Maar die grond ligt in de Drentse gemeente Noordenveld, en die heeft geen belang bij de vloeivelden, denkt Van der Weg: 'Daar zullen ze wel denken: what's in it for me?'

'Zelf opvangen'

Toch zou Drenthe zich ook moreel verplicht kunnen voelen mee te werken aan de uitbreiding, vindt de manager: 'De fabriek staat in Groningen, en daar worden bieten uit heel Noord-Nederland verwerkt, een substantieel deel daarvan komt uit Drenthe. Je zou ook kunnen zeggen dat ze de grond die van de Drentse bieten komt ook zelf helpen opvangen.'

'Klem'

Een andere mogelijkheid zou zijn om nieuwe vloeivelden aan te leggen aan de noordkant van de A7, ten oosten van industrieterrein Westpoort. 'Maar de gemeente Groningen wil dat gebruiken als bedrijventerrein en niet als vloeiveld', zegt Van der Weg. 'In die zin zitten we dus klem en worden we, zeker nu, met de neus op de feiten gedrukt.'