Oldambt zet bouwers windpark N33 de voet dwars (update)

© Jos Schuurman/FPS
De gemeente Oldambt neemt maatregelen om werkverkeer voor de aanleg van het windpark N33 uit de bebouwde kom van Scheemda te houden.
Het meest noordelijke deel van het project ligt deels op het grondgebied van de gemeente Oldambt. De bouwer van dit onderdeel wil het bouwverkeer via de Eekerweg, de Kanaalweg en de Eexterbrug in het centrum van Scheemda laten rijden om vervolgens via de Oude Rijksweg de A7 te bereiken.

Bang voor gevaarlijke situaties

De gemeente is bang voor gevaarlijke verkeerssituaties, omdat de route onder meer langs een school en een woonwijk loopt. Bovendien is er volgens de gemeente kans op geluidsoverlast en schade door trillingen.
De route die het bouwverkeer wil rijden
Daarnaast kruist de route van het bouwverkeer de weg maar het ziekenhuis en de brandweerkazerne. Ook dat is een onwenselijke situatie, vindt de gemeente. Er zijn voldoende alternatieven voor de bouwers, zegt het college van B&W.

Waslijst

'Het is een waslijst aan redenen', verduidelijkt wethouder Kees Swagerman van Oldambt uit. 'Ook is er een brug waar scherp gedraaid moet worden, daaraan treedt mogelijk schade op.'
De gemeente heeft nog geen reactie van de aannemer gehad, zegt Swagerman. 'Maar tegen dit besluit kan nog bezwaar aangetekend worden. Ik ga er maar vanuit dat ze dat zullen doen.'
Volgens de wethouder gelden de plannen voor al het zware bouwverkeer. 'We kunnen geen uitzondering maken voor alleen windmolenverkeer. Maar vervoer van die grote windmolens dwars door een dorp; daar zitten we niet op te wachten.'

Rechtszaak?

Als de aannemer zich tegen de plannen verzet, zou het volgens Swagerman kunnen uitdraaien op een rechtszaak. 'Maar daar zijn wij klaar voor. We kunnen genoeg bezwaren aanleveren, waardoor we denken dat het een goed standpunt is.'
Innogy Wind, het dochterbedrijf van Essent dat eigenaar is van het windpark, zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren. Dit omdat het verkeersbesluit van de gemeente Oldambt nog niet is gepubliceerd.