Krijgen Groningse leraren een 'verplichte' griepprik?

© Nils van Houts/Koen Suyk/ANP
Sommige scholen in ons land bieden hun leerkrachten dit jaar een griepprik aan. Op deze manier hopen ze het ziekteverzuim onder leraren te beperken, zodat ze leerlingen tijdens een griepgolf niet naar huis hoeven te sturen.
Hoe zit dat in onze provincie? Vergoeden Groningse schoolbesturen ook de griepprik voor de leerkrachten van hun scholen? Voor wie is de griepprik eigenlijk bedoeld of mag iedereen die halen? En kun je de griepprik verplichten?

Verschillende meningen

Uit een rondgang van RTV Noord blijkt dat schoolbesturen verschillend denken over het aanbieden van de griepprik aan hun personeel. De een doet het al jaren, de ander twijfelt nog en weer een ander wil er niets van weten. Hun uitgebreide reacties vind je hieronder, maar eerst: wat is eigenlijk de doelgroep van de griepprik?

Voor wie?

De griepprik wordt jaarlijks gratis aangeboden aan mensen van 60 jaar en ouder en aan volwassenen en kinderen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden van de griep. Zij ontvangen tussen half oktober en half november een uitnodiging van hun huisarts.
Bekijk in het blauwe vlak onderaan dit artikel wie precies wordt geadviseerd om een griepprik te halen.

En ik dan?

Als je niet tot de doelgroep van de gratis griepprik behoort, kun je wel een griepprik krijgen.
Je betaalt dan zelf de kosten van het vaccin en het zetten van de prik door de huisarts. Bij je eigen huisarts kun je vragen hoeveel dit kost.

Kun je de griepprik verplichten?

Nee, dat kan niet. Dit is in strijd met artikel 11 van de grondwet. Toch laat staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid onderzoeken of de griepprik verplicht kan worden ingevoerd voor mensen die werkzaam zijn in de zorg.
Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het voor zorgpersoneel belangrijk om een griepprik te halen om kwetsbare patiënten te beschermen. 'Want als u geen griep krijgt, kunt u het virus ook niet overdragen op de patiënten en bewoners', zo staat op de website.
Beroepsvereniging voor verpleging en verzorging NU'91 heeft al laten weten dat ze een verplichte vaccinatie gaat aanvechten in de rechtbank.

Wat doen de Groningse schoolbesturen?

Schoolbesturen kunnen hun leerkrachten dus niet verplichten om een griepprik te halen, maar ze kunnen wel aanbieden om de kosten te vergoeden als een leerkracht een griepprik wil halen.

Declareren

Stichting Openbaar Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) met 26 basisscholen in Oost-Groningen heeft dit vorig jaar gedaan en doet dat dit jaar weer. 'Als onze leraren de prik wel willen en de kosten niet vergoed krijgen, kunnen ze die bij ons declareren', zegt een woordvoerder. 'Toch hebben wij vorig jaar ook wel problemen gehad tijdens de griepgolf, maar die hield dan ook maanden aan.'
Wij zetten in op een invalpool en een flexpool en dat heeft niets met financiën of principes te maken
Joyce Dekker - woordvoerder Openbaar Onderwijs Groningen

Inval- en flexpool

Openbaar Onderwijs Groningen, met achttien basisscholen in de gemeente Groningen, denkt helemaal niet over de griepprik na.
Woordvoerder Joyce Dekker: 'Nee, daar zijn we niet mee bezig. Het was vorig jaar inderdaad een enorme uitdaging om alle lessen bezet te krijgen en dat zal dit jaar ook weer zo zijn als er zo'n langdurige griepgolf komt.'
'Maar wij zetten in op andere dingen. We zijn bezig met een invalpool en een flexpool. Het heeft dus niets met financiën of principes te maken, maar we bewandelen gewoon andere wegen.'
Al zijn het maar twee of drie leraren minder die ziek worden, dan is dat het geld al waard
Dick Hendrikse - bestuurder Marenland

'Alles doen aan gebrek aan invallers'

Marenland met 21 basisscholen en kindcentra in Midden en Noordoost-Groningen, heeft nog geen beslissing genomen. 'Maar we zullen er tijdens het eerstvolgende directieoverleg donderdag over praten', zegt bestuurder Dick Hendrikse.
'Ik wil wel een voorschot nemen: Het gebrek aan invallers is groot. Ik denk dat wij daar alles aan willen doen en volgens mij levert de griepprik een goede bijdrage. Al zijn het maar twee of drie leraren minder die ziek worden, dat is dat het geld al waard.'
De griep zorgt natuurlijk voor extra moeilijkheden, maar de echte oorzaak is het lerarentekort
woordvoerder VCPO Noord-Groningen

'Echte oorzaak aanpakken'

Schoolbestuur VCPO Noord-Groningen met vijftien basisscholen denkt er weer heel anders over. 'We hebben ooit wel de griepprik aangeboden aan onze leerkrachten. Dat was een jaar of vier geleden en daarna hebben we het niet weer gedaan', vertelt een woordvoerder.
'De echte oorzaak is het lerarentekort. We hebben nu sinds de zomervakantie alweer problemen. Griep zorgt natuurlijk voor extra moeilijkheden, maar dit is echt iets structureels.'

'Nee'

Schoolbestuur Primenius met achttien scholen op basis vande katholieke identiteit in onze provincie is kort in zijn reactie: 'Nee, dat doen wij niet.'

'Huh, gebeurt dat dan?'

Bij Stichting Quadranten, de nieuwe naam van de schoolbesturen Westerwijs en Penta Primair in het Westerkwartier, overheerst de verbazing: 'Huh, gebeurt dat dan? Nou, wij doen het niet, maar misschien is het iets voor volgend jaar om te overwegen.'
Bij schoolbestuur Lauwers en Eems met zeventien basisscholen in Noord-Groningen was niemand bereikbaar voor commentaar.

Lees hier aan welke mensen wordt geadviseerd een griepprik te halen. Dit zijn mensen met:
- Een leeftijd van 60 jaar en ouder;
- Longziekten;
- Hartziekten;
- Diabetes (suikerziekte);
- Een nieraandoening;
- Weinig weerstand door andere ziekten of door een medische behandeling. Je kunt dan denken aan mensen die met hiv zijn geïnfecteerd, maar ook aan mensen die chemotherapie of bestraling ondergaan;
- Een leeftijd vanaf 6 maanden tot 18 jaar die langdurig salicylaten gebruiken (bijvoorbeeld bij chronische darmaandoeningen);
- Een verstandelijke beperking die in een instelling wonen;
- Een woning in een verpleeghuis die niet vallen onder bovengenoemde categorieën.