Groot deel van Overschild moet tegen de vlakte

Overschild wacht een 'bijzonder grote' opgave. De komende jaren moet driekwart van het dorp, midden in het aardbevingsgebied, zijn herbouwd.
Dat staat in de 'structuurvisie Overschild', die dinsdagochtend is gepresenteerd in dorpshuis De Pompel. In het plan staan de hoofdlijnen voor de versterking en het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp.

Jarenlange bouwput

Overschild gaat dus grotendeels tegen de vlakte en krijgt een nieuwe kern. Toch moet het karakter van het dorp worden behouden, door monumenten te versterken en herstellen.
Maar de bewoners willen niet dat het hele dorp zomaar op de schop gaat. Begin 2017 komt een groep bewoners daarom met een 'witboek', met plannen voor de versterking van het dorp. Ze willen van het gas af en zelf bepalen hoe het dorp eruit ziet.
De gemeente omarmt de plannen en schakelt architect Winy Maas in, bekend van de Markthal in Rotterdam.

Bewonersoverleg

Een jaar lang wordt buiten het oog van pers, vaak in het dorpshuis, gebroed op concrete plannen. Het resultaat is dinsdagochtend gepresenteerd: niet alleen versterken, maar het héle dorp in één keer aanpakken en de leefbaarheid verbeteren.

Icoonproject

Zo lijkt er beweging te ontstaan. Waar huiseigenaren het onderhoud aan hun huizen al jaren uitstellen vanwege de onzekerheid, lijkt het er nu op dat het dorp de komende tien jaar in de steigers staat.
Overschild is een icoonproject dat een voorbeeld moet zijn in de versterkingsopgave
Anja Woortman - wethouder Midden-Groningen
'Het dorp krijgt veel voor de kiezen, en heeft al veel voor de kiezen gekregen', zegt wethouder Anja Woortman. Toch is ze 'trots' en noemt Overschild een 'icoonproject, dat een voorbeeld moet zijn in de versterkingsopgave'.

Overschild over tien jaar

Maar hoe ziet Overschild er dan over tien jaar uit? Dat weet nog niemand. 'Ik heb geen glazen bol', zegt Gert de Vries. 'Maar als we naar de voorstellen van Winy Maas kijken, kunnen mensen op heel mooie ideeën komen.'
Dat is de kern van het verhaal: inwoners van Overschild moeten zoveel mogelijk zélf bepalen wat ze willen met hun huis, de gemeente moet faciliteren. Wordt je huis gesloopt? Waarom bouw je dan niet iets nieuws terug achter op de kavel? Hoger bouwen dan toegestaan? Dat moet geen probleem zijn.

Basis voor gemeentebeleid

De structuurvisie is de basis voor het beleid van de gemeente in Overschild. Bewoners moeten geen last hebben van een welstandscommissie, maar in overleg met een dorpsbouwmeester en met bewoners zelf bepalen hoe hun huis en kavel eruit komt te zien.
In dorpshuis De Pompel staat een maquette waarop inwoners hun plannen kunnen laten zien en kunnen bespreken. 'Zo kunnen mensen zien wat er gaat gebeuren en wat de plannen zijn', legt Winy Maas uit. 'Misschien zien ze dan wel dat hun buurman iets geks of spannends doet.'
Duidelijk is in elk geval dat Overschild van het gas af wil en een duurzaam dorp wordt. Warmtepompen moeten de huizen gaan voorzien van warmte.

Financiering van groot belang

De plannen van Overschild zijn nog geen gesneden koek. Ze vallen of staan met de financiering. Wethouder Woortman is er zeker van dat dat in orde komt.
Het geld moet komen uit de pot voor de versterking én uit het perspectieffonds Groningen, waar ruim een miljard euro in zit. De gemeente Midden-Groningen kan daar vanaf januari volgend jaar een beroep op doen.

Over Overschild

Overschild ligt in de kern van het bevingsgebied. De meeste van de ongeveer 230 huizen zijn vrijstaande particuliere woningen en hebben aardbevingsschade.

Het dorp is verdeeld. Want hoewel alle huizen op veengrond staan en bevingsschade hebben, is het nog allerminst zeker dat alle huizen geld krijgen om te worden versterkt. Alleen de eigenaren van woningen aan de Meerweg hebben de garantie dat hun huis wordt aangepakt. Bewoners van de Kanaalweg en de Grauwedijk hebben alleen een mondelinge toezegging dat hun huis wordt aangepakt.

En dan zijn er nog de inwoners die niet in de dorpskern wonen. Zij vallen voorlopig helemaal buiten de boot en weten niet of hun huizen worden aangepakt.