Eerste monsters genomen uit kleirijperij Delfzijl

Onderzoekers zijn deze week begonnen met het nemen van de eerste monsters uit de kleirijperij bij Delfzijl. In de kleirijperij wordt baggerslib uit de haven van Delfzijl en de Eems-Dollard gedroogd.

Na droging blijft klei over waarmee dijken worden verstevigd en landbouwgrond wordt opgehoogd. De kleirijperij wordt in vijftien bassins baggerspecie opgeslagen. Op verschillende manieren wordt de modder ontwaterd om te onderzoeken wat de beste methode is en met welke manier van droging de beste kwaliteit klei wordt verkregen.

Vorst

Dat gebeurt door zon, wind en drainage, maar ook door beplanting. 'Volgend voorjaar gaan we een aantal bassins inzaaien om te kijken welke invloed gewassen hebben op de ontwatering', zegt Wouter van der Star, onderzoeker van EcoShape, 'en we hopen op een winter met vorst om te zien welke invloed dat heeft.'

De kleirijperij is een proef van onder meer Waterschap Hunze en Aa's, de provincie Groningen, Groningen Seaports, het Groninger Landschap, Rijkswaterstaat en EcoShape. Over drie jaar moet de kleirijperij de eerste klei opleveren die geschikt is voor de versteviging van dijken.

Lees ook:

Experimentele kleirijperij is in gebruik genomen
Onderzoek naar rijpen van klei bij de Eems
Kleirijperij toverwoord voor sterke Groningse dijken

Meer over dit onderwerp:
DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws