Veel bomen in Kardinge dood door droogte

'Ik denk dat 25 tot 30 procent van deze bomen het niet redt', zegt boswachter Reiner Hartog, terwijl hij een dode tak van een zoete kers afbreekt met een droge knak.

Wrang

Het is een van de honderden boompjes die vorig jaar langs een fietspad in het natuurgebied bij Kardinge zijn aangeplant. Daar stonden eerder essen, maar die moesten als gevolg van de essentaksterfte worden gekapt. Het is wrang, maar een groot deel van de nieuwe aanplant zal dus door de droogte ook niet overleven.
'We hebben ze geprobeerd te redden door ze regelmatig water te geven, maar dat is niet gelukt', constateert Hartog. 'Dat betekent voor ons een schade van duizenden euro's.' 

De nood is hoog

Veel mensen genieten van de aanhoudende zomerse temperaturen en het droge weer, ook al is het inmiddels half oktober. Maar tegelijkertijd heeft de natuur het zwaar te verduren. Niet alleen de boompjes bij Kardinge hebben het lastig, ook in sommige andere natuurgebieden is de nood hoog. Zoals bijvoorbeeld in de Onlanden ten zuidwesten van de stad Groningen. 

Kwetsbare planten worden weggedrukt

Hartog loopt daar door een moerassig gebied om de vegetatie te inspecteren. 'Dit is hele natte natuur, onder normale omstandigheden haal je hier kletspoten', zegt hij. Door de droogte lopen de kwetsbare plantensoorten volgens Hartog gevaar: 'Door de droogte krijg je verschillende processen in de bodem, onder andere de vertering van veen, en daar komen mineralen en voedingsstoffen bij vrij die hier van nature niet horen. Door die voedingstoffen zie je meer dominante vegetatie die kwetsbare planten wegdrukt'. 
Die processen in de bodem hebben bovendien tot gevolg dat er extra veel van het broeikasgas CO2 vrijkomt. 

Eikenprocessierups

Planten, struiken en bomen hebben last van de droogte, maar ook op andere manieren is de verandering van het klimaat merkbaar, volgens Hartog. 'Denk maar eens aan de eikenprocessierups, die kwam eerder alleen in het zuiden voor, maar doordat het gemiddeld warmer wordt zullen we die in Groningen ook steeds vaker tegenkomen'. 

1976

Wat de gevolgen van de extreme droogte zijn zullen we pas later in volle omvang kunnen merken, denkt de boswachter: 'In 1976 hebben we ook een heel droge zomer gehad en pas in de jaren daarna werd duidelijk wat de gevolgen waren voor de natuur, en dat is nu niet anders'.