Deze dag: De Waddenvereniging is jarig

© RTV Noord
Twee dammen zouden er aangelegd worden, tussen de vaste wal en Ameland. Dwars door de Waddenzee. Protesten tegen dat plan leidden uiteindelijk tot de oprichting van de Waddenvereniging op deze dag in de geschiedenis, 17 oktober 1965.
Kees Wevers, een 16-jarige scholier uit Kortenhoef, schreef verontwaardigde brieven en spoorde mensen aan om te protesteren tegen dit in zijn ogen onzalige plan. Hij was niet de enige die zich tegen de inpolderingsplannen verzette. Een groep natuurliefhebbers en biologen onder aanvoering van Jan Abrahamse (1937-2013) stroomlijnde het ongenoegen en richtte de 'Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee' op.
De Vereniging bloeide in die begintijd. In de jaren zeventig betaalden meer dan honderdduizend Nederlanders trouw hun contributie. De 14-jarige Carla Alma behoorde tot de eerste honderd leden. De Groningse groeide uit tot spreekbuis en boegbeeld van een invloedrijke Waddenvereniging, die vol vuur maatregelen bestreed die het gebied schade konden toebrengen.
Die tijd van actievoeren en strijdbaarheid ligt volgens Alma inmiddels twintig jaar achter ons. Rond de eeuwwisseling kiest het bestuur voor een politiek van dialoog met de overheid. De strijdbijl wordt begraven, Alma wordt aan de kant geschoven. Ze is sinds die tijd geen lid meer. Ziet met lede ogen aan dat de UNESCO de Waddenzee tot 'Werelderfgoed' heeft gemaakt: 'Dat heeft tot gevolg, dat je wordt overlopen door toeristen!'
Dat is een grote bedreiging van rust en de stilte, kernwaarden van het Waddengebied. Toen Carla Alma onlangs nog eens goed om zich heen keek in het gebied, zag ze in de verte de rookpluim van de kolencentrale in de Eemshaven en de uitgebaggerde geulen voor de scheepvaart, waar ooit de waddenvereniging zich met hand en tand tegen had verzet. 'De grootsheid van de Waddenzee is er niet meer', vindt Alma.
Nog altijd maken bijna 40.000 mensen trouw hun contributie over. En staat de doelstelling overeind, op te komen voor de belangen van het gebied. 'Kritisch en onafhankelijk' volgens de website. Alma spreekt liever van een 'propagandaclubje'. De Waddenvereniging is opgericht op 17 oktober 1965 en viert vandaag haar 53ste verjaardag.
Pieter de Hart is redacteur bij RTV Noord en historicus. Elke woensdag schrijft hij over 'deze dag' in het verleden van Groningen.