CDA Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van CDA in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Een wensenplan opstellen en uitvoeren voor toekomstbestendige verbindingen, met name tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het Westerkwartier
- Bouwmogelijkheden voor bedrijven en woningen in de gehele gemeente binnen ruimtelijke, stedenbouwkundige en landschappelijke mogelijkheden
- Ontwikkelen van dorpen in samenhang met landbouw en natuurontwikkeling. Voor het CDA horen deze onlosmakelijk bij elkaar
- Ruimte voor groei en vestiging op goed bereikbare gebieden aan de A7, met sturing op herontwikkeling van leegstaande industriële en agrarische gebouwen

2. Voorzieningen en onderwijs

- Invoering van een dorpen- en wijkenbeleid met ondersteuning van een dorpencoördinator
- Het inzetten van Buurthuiskamers
- Het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctionaris die voor alle inwoners vraagbaak kan zijn als alle andere juridische mogelijkheden zijn benut
- Ondersteuning van leefbaarheidsprojecten gericht op recreatie en ontspanning
- Ontwikkelen van beleid voor de landschappen in het zuidelijk Westerkwartier en Middag-Humsterland, ook in relatie met recreatie en toerisme
- Om goed onderhoud van de (sport)accommodaties te realiseren, is er vrijwilligersbeleid nodig
- Veilige en nette winkelcentra die goed bereikbaar zijn met een minimum aan leegstaande winkelpanden
- Het CDA hecht aan de zondagsrust. We willen dat de gemeente Westerkwartier tot een regeling inzake openstelling van winkels op zon- en feestdagen komt
- Het maken van een veiligheidsplan in overleg met de inwoners

3. Groen, natuur en landbouw

- Ontwikkelen van dorpen in samenhang met landbouw en natuurontwikkeling. Voor het CDA horen deze onlosmakelijk bij elkaar
- Samen op zoek naar een goede balans in het buitengebied tussen agrarische bedrijvigheid, recreatie en toerisme en natuur
- Ruimte geven aan duurzame en innovatieve projecten
- Het (mee)ontwikkelen van een groter duurzaam energieproject waardoor er financieringsmogelijkheden ontstaan voor lokale duurzaamheidsinitiatieven
- Actief verzet bieden tegen ondergrondse CO2-opslag
- Inwoners moeten direct kunnen profiteren van grootschalige duurzame energievoorzieningen

4. Werk, geld en industrie

- Een actief beleid om langdurig werklozen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst te krijgen in ondernemingen, de gemeente geeft het goede voorbeeld
- Het betrekken van het beroepsonderwijs en initiatieven vanuit het bedrijfsleven hierin
- Het inzetten van armoede regisseurs
- De gemeente ondersteunt en activeert inwoners die door omstandigheden recht hebben op bijstand

5. Zorg en gezondheid

- Het inzetten van Buurthuiskamers
- Jeugdzorg waarbij preventief werken het uitgangspunt is
- Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
- Sportcoach voor mensen die niet georganiseerd bewegen
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van CDA in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.