Schiermonnikoog verbiedt oplaten ballonnen

Een wensballon wordt opgelaten
Een wensballon wordt opgelaten © Jos Schuurman/FPS
De gemeente Schiermonnikoog heeft een verbod ingesteld op het oplaten van (wens)ballonnen. De raad heeft hier dinsdagavond een besluit over genomen.
Het verbod is volgens de gemeente nodig omdat de overlast te groot is. Zowel voor dieren als natuur. Onlangs gaf het college al aan een ballonverbod te willen. De raad keurt dit nu goed.

APV aangepast

De gemeente gaat de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aanpassen. Hierin staan regels waaraan zowel toeristen als inwoners van het eiland zich moeten houden. Aan de APV is het onderstaande toegevoegd:
Artikel 4:19 Verbod op het gebruik van (wens)ballonnen
1. In dit artikel wordt onder een (wens)ballon verstaan: een ballon van rubber, latex, papier of ander materiaal vervaardigd die door middel van hete lucht afkomstig van vuur dan wel door middel van helium of andere gassen in de lucht wordt gebracht en mede door de wind door de lucht wordt verplaatst. Hieronder wordt mede verstaan: herdenkingsballon, vuurballon, gelukslampion, Thaise wensballon, geluksballon of andere daarmee vergelijkbare ballon of ballonachtig voorwerpen.
2. Het is verboden een (wens)ballon op te laten of in de lucht te brengen.

Sociale controle

Burgemeester Ineke van Gent gaf tijdens de gemeenteraad aan dat de naleving vooral door sociale controle zal gebeuren en dat men elkaar eraan moet houden.
Als men de regel overtreedt dan kan de gemeente overtreders een boete of sanctie opleggen.