SodM start onderzoek NAM-lekkage aan de keukentafel

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is begonnen aan het onderzoek naar de lekkage van het giftige aardgascondensaat bij het NAM-tankenpark in Farmsum. Ook omwonenden worden daarbij betrokken.
De toezichthouder voert daarbij twee verschillende onderzoeken uit: een bestuurlijke en een strafrechtelijke studie.

Milieudelict

Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie (OM). Het verdenkt de NAM ervan in strijd met de milieuvoorschriften te hebben gehandeld. Het onderzoek wordt gedaan door medewerkers van het SodM.
Ik dacht: waar komt die hoofdpijn nu vandaan? Dat is niet normaal
Bea Blokhuis - Inwoner Delfzijl
Als toezichthouder voert het ook een bestuurlijk onderzoek uit. Daarbij wordt gekeken naar de oorzaak, de gevolgen en de noodzakelijke maatregelen om dit soort lekkages in de toekomst te voorkomen.
Beide onderzoeken vinden onafhankelijk van elkaar plaats, benadrukt een woordvoerder van het SodM. Wel kan informatie uit bestuurlijke onderzoek onderdeel worden van het strafrechtelijke onderzoek.

'Goed gesprek'

Voor het bestuurlijke deel kwam één van de onderzoekers woensdag op de koffie bij Bea Blokhuis uit Delfzijl. Samen met omwonende Jitske Wijnands vertelde ze wat de lekkage met hen deed.
'Ik vond het een heel goed en informatief gesprek', zegt Blokhuis. 'We konden alle vragen stellen, daar werd goed naar geluisterd, we kregen antwoorden en als hij iets niet wist, komt hij er later op terug.'

Niet normaal

De dames gaven onder meer aan flinke hoofdpijn te hebben gehad, in de dagen rond de lekkage. Blokhuis: 'Ik had dezelfde onverklaarbare klachten als veel mensen in Farmsum. Ik dacht: waar komt die hoofdpijn nu vandaan? Dat is niet normaal.'
Ook moet de communicatie beter, vindt Blokhuis: 'We moeten zelf achter info aan, dat kan niet. Als omwonende moet je snel kunnen weten of er daadwerkelijk iets aan de hand is, of dat je weer rustig kunt slapen.'

Overstroming lekbak

Twee weken geleden stroomde aardgascondensaat, een giftig en explosieve vloeistof, via het riool in het Afwateringskanaal in Farmsum. Dat kwam door een overstroming van een lekbak op het tankenpark van de NAM. Het condensaat belandde via een put voor de afvoer van hemelwater in het riool.

Metingen

Uit metingen van de brandweer en GGD bleek overigens dat de condensaat-dampen geen gevaar vormden voor de gezondheid van omwonenden, zo liet de gemeente Delfzijl eerder weten. Desondanks had een aantal inwoners hoofdpijn. Mensen die nog steeds klachten hebben, kunnen contact opnemen met hun huisarts of de GGD.

'Betreurenswaardig'

De NAM liet weten het incident te betreuren. Het bedrijf heeft personeel en materieel beschikbaar gesteld voor het schoonmaken van de riolering. Die werkzaamheden zijn nu in volle gang. Ook de NAM gaat onderzoeken hoe het mis kon gaan.

Resultaten

Het Staatstoezicht op de Mijnen en het OM kunnen nog niet zeggen wanneer de eerste resultaten van de onderzoeken bekendgemaakt zullen worden. Dat lijkt eerder een kwestie van maanden, als van weken.