COA kampt weer met gebrek aan opvangplaatsen

De opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel
De opvanglocatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in Ter Apel © Marten Nauta/RTV Noord
Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt op korte termijn vijfduizend nieuwe plekken voor asielzoekers.
De extra capaciteit is vooral nodig omdat bestaande plaatsen langer bezet blijven dan was verwacht. Dat komt omdat asielprocedures langer duren dan de bedoeling is. Bovendien moeten vluchtelingen, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, vaak nog lang wachten voordat ze kunnen verhuizen naar een woning.

Tijdelijke opvang

Het COA onderzoekt nu of het mogelijk is asielzoekers tijdelijk op te vangen in asielzoekerscentra die onlangs zijn gesloten. Het is niet duidelijk in hoeverre dat geldt voor voormalige azc's in de provincie Groningen.
De afgelopen jaren zijn in onze provincie meerdere azc's gesloten. Recentelijk ging het om het azc in Stadskanaal en in Musselkanaal.