Tientallen extra deskundigen voor schadeafhandeling: 'Nu moet het sneller'

© Jos Schuurman / FPS | Beeldbewerking RTV Noord
Het aantal deskundigen dat voor de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de schadeopnames gaat doen, wordt verdubbeld. De commissie krijgt wekelijks minimaal zestig extra deskundigen tot haar beschikking.
De verdubbeling van het aantal deskundigen dat de schadeopname bij mensen thuis doet en advies uitbrengt aan de commissie, was een voorwaarde voor een snellere schadeafhandeling.

CVW en NAM

In totaal gaan vier nieuwe partijen het werk voor de TCMG doen: CED, 10BE, DOG en NCP. Maar die partijen roepen ook vragen op, want CED is aandeelhouder bij het Centrum Veilig Wonen, dat eerst de schadeafhandeling deed voor de NAM.
'Maar zij hebben nooit zelf de schade-expertise gedaan voor het CVW', vertelt een woordvoerder van de commissie. 'De deskundigen voldoen in persoon aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid.'
Schademelders krijgen wel de mogelijkheid om de werkervaring van de betreffende deskundige in te zien om te beoordelen of de deskundige in hun ogen onafhankelijk is.

Stuwmeer

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft tot nu toe 1139 besluiten genomen over schademeldingen. In totaal is 3,2 miljoen euro uitgekeerd.
Het lukt de commissie vooralsnog niet om het bestaande stuwmeer weg te werken. Voor iedere afgehandelde schademelding, komen vier nieuwe meldingen terug. Met de verdubbeling van het aantal deskundigen moet die trend worden omgekeerd.

Het is nu aan ons

'Wij hebben altijd gezegd dat het geringe aantal deskundigen ons dwars zit', aldus de woordvoerder van de commissie. 'Nu moet het gewoon sneller. Het is nu aan ons.'