D66 Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van D66 in het Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Sta woningbouw ook toe in kleinere kernen; met een keuze voor gevarieerd aanbod aan woningen
- Ga flexibel om met het gebruik van panden als bedrijfsruimte voor gedeeld wonen en werken
- Verbeter de veiligheid op smalle buitenwegen aan
- Pak de infrastructuur rondom kernen aan; voorkom te hard rijden door aanpassingen
- Geen nieuw gemeentehuis. Huisvesting in de huidige gebouwen
- D66 wil dat de resultaten van de N355 met minder afslagen moeten worden gemonitord. Mochten deze tegenvallen, dan moet er onderzoek worden gedaan naar aanvullende maatregelen zoals een vrije, parallelle busbaan
- De gemeente verbetert de bus- en fietsverbindingen tussen enerzijds Leek en Zuidhorn en anderzijds de stad

2. Voorzieningen en onderwijs

- Financier een fonds voor burgerinitiatieven; betrek inwoners vroegtijdig bij plannen
- D66 steunt de samenwerking tussen openbaar en bijzonder onderwijs
- D66 wil zich sterk maken voor kleinere klassen, maar ook voor het dienst nemen van voldoende ondersteunende medewerkers en vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs en muziek
- De nieuwbouw van De Borgen in Leek moet zo snel mogelijk starten, met een plek voor de plaatselijke bibliotheek
- Gemeentelijke panden, dus ook scholen, moeten optimaal gebruikt worden. Stel een gebouw ook in de avonduren en het weekend open voor cursussen of beweging in de gymzalen
- De zwembaden in het Westerkwartier moeten blijven bestaan. Dat kan alleen met actieve inzet van vrijwilligers
- Voer een sportpas in voor minima

3. Groen, natuur en landbouw

- Ondersteun lokale plannen voor duurzame energie
- Verduurzaam openbare verlichting; kijk waar de verlichting minder kan
- Behoud en bescherm unieke landschappen
- Maak werk van waterbergingen en 'Operatie Steenbreek'; het vergroenen van tuinen, erven om overbelaste riolen tegen te gaan
- Kritisch kijken naar de inzameling van afval en alternatieven onderzoeken
- In iedere kern een 22kW-laadpunt voor elektrisch vervoer
- Geen megastallen, maar verduurzaming in de landbouw

4. Werk, geld en industrie

- Een actieve rol van de gemeente tussen onderwijs en het bedrijfsleven
- Zet accountmanagers in om duurzame bedrijven te werven
- Sta toe dat winkels op zondag open zijn
- De gemiddelde lasten van de inwoners van de gemeente Westerkwartier mogen in elk geval in 2019 niet stijgen

5. Zorg en gezondheid

- Één regisseur per gezin en één toegang voor zorgvragen
- De gemeente moet zich inzetten op een betere score van aanrijtijden van hulpdiensten als ambulances en brandweer
- De gemeente moet deelnemen aan het programma Jongeren Op Gezond Gewicht, om de stijgende lijn van overgewicht om te zetten in een dalende lijn
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van D66 in het Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.