Sterk Westerkwartier: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Westerkwartier, de fusie van Zuidhorn, Grootegast, Leek en Marum. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van Sterk Westerkwartier.

1. Bouwen en wonen

- Procedures voor huisvesting moeten sneller en vanuit één loket geregeld worden
- Welstandscommissie? We geloven in een andere aanpak en in welstandsvrije zones
- Woningnood en lange wachttijd voor starters wegwerken door flexibeler om te gaan met bestemmingsplannen
- Samenwerkingen tussen bewoners en particuliere initiatieven/ woningcorporaties in de sociale woningbouw verdienen actieve ondersteuning
- Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt bij de veiligheid en een veilig gevoel
- Extra aandacht voor de dorpen Aduard en Grijpskerk waar veel vraag is naar nieuwbouw voor koop en sociale woningen
- Geen verhoging OZB

2. Voorzieningen en onderwijs

- Onderzoeken van deeltaxi als dorpsdienst; dit haalt eenzame mensen uit hun sociale isolement en maakt winkels en activiteiten bereikbaarder
- Versobering van het openbaar vervoer is geen optie
- Samen met de doelgroep kijken naar fijne ontmoetingsplekken voor jongeren onder 18 jaar
- Krachtigere aanpak van schoolverzuim
- Winkelstraten niet laten verpauperen
- Behoud sportvoorzieningen en kijk naar mogelijkheden met vrijwilligers en publiek-private samenwerking
- Zondag openstelling voor winkels die daarvan gebruik willen maken
- Elk dorp kan een pannakooi gebruiken voor de jeugd
- Onderhoud van perkjes in dorpen wordt gedaan door mensen die een uitkering ontvangen en nog geen werk hebben gevonden
- Meer verplaatsbare 'U rijdt te snel' palen. Controles vooral op aanvraag van de omwonenden
- Integrale kindcentra zijn prima initiatieven, maar locatie wordt in samenspraak met de bevolking bepaald, bijvoorbeeld in Marum
- Grote kernen krijgen zebrapaden voor schooljeugd
- Grote sportevenementen in de gemeente

3. Groen, natuur en landbouw

- Het plaatsen van horizonvervuilende windmolens is voor ons geen optie. Zonnepanelen en aardwarmte zijn alternatieven
- Openbare afvalbakken moeten geleegd worden naar gelang de behoefte; bijvoorbeeld meer in de zomer, eens een keer overslaan in de winter
- Vernieuwende en duurzame initiatieven verdienen ondersteuning van de gemeente
- Er komen meer bladkorven
- Locaties voor natuurbegraafplaatsen uitzoeken
- Er komt een kaart met daarop alle boomsingels en landschapselementen zodat ons waardevolle landschap voor de toekomst bewaard kan blijven

4. Werk, geld en industrie

- Bij een toegestane uitzondering voor een bedrijf of bewoner, kijken naar de tegenprestatie waar overige inwoners van het Westerkwartier beter van worden
- Cameratoezicht in openbare ruimten en op bedrijventerreinen helpt bij de veiligheid en een veilig gevoel
- Door de aansluiting op onderwijs investeren we in toekomstige werkgelegenheid van (ook) lager opgeleid personeel
- Een financiële tegenvaller voor Westerkwartier gaan we niet compenseren door het verhogen van de belastingen
- Geen reclamebelasting voor ondernemers in centra van dorpen

5. Zorg en gezondheid

- Stringent handhavingsbeleid op zuipketen met minderjarigen
- Onderzoeken van deeltaxi als dorpsdienst; dit haalt eenzame mensen uit hun sociale isolement en maakt winkels en activiteiten bereikbaarder
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van Sterk Westerkwartier. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.