PVV Groningen: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

De eerste gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente Groningen, Haren en Ten Boer vinden plaats op 21 november 2018. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's kort samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten van PVV in gemeente Groningen.

1. Vervoer en verkeer en de binnenstad

- Stoppen met de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg; kies voor een Zuidelijke Ringweg die Groningen bereikbaar houdt en recht doet aan de zuidelijke stadswijken
- Geen prestige aanpak Westelijke Ringweg; inzetten op een reële Noordwestelijke variant achter Hoogkerk; van Westpoort naar de Oostelijke Ringweg
- Een treinverbinding naar Zernike
- Onderhoud fietspaden heeft hoge prioriteit
- Voldoende fietsenstallingen op drukke locaties
- Afschaffen betaald parkeren in Haren

2. Wonen

- De Rijksuniversiteit en Hanzehogeschool moeten betalen voor huisvesting studenten
- Sociale woningbouw stimuleren
- Meer woningen voor starters en voor senioren
- Uitbreiding preventief fouilleren en cameratoezicht op onveilige plekken; zero tolerancebeleid tegen geweld en meer blauw op straat in plaats van achter het bureau
- Sluit de bed, bad en broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers
- Geen asielzoekerscentra in de gemeente Groningen
- Statushouders géén voorrang geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen

3. Zorg

- Terugdraaien bezuinigingen in de huishoudelijke zorg
- Meer geld naar ouderen- en jeugdzorg
- Goede uitvoering van de WMO: meer handen aan het bed én in huis

4. Werk en geld

- Stoppen met het verspillen van gemeenschapsgeld aan peperdure prestigeprojecten
- Referenda mogelijk maken; meer inspraak voor burgers
- Minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenarij, ook voor ondernemers
- Lagere OZB
- Gratis parkeerplaats voor ondernemers in binnenstad en dorpskernen
- Hou vliegveld Eelde in de lucht
- Mensen in de bijstand perspectief bieden door stages en werkervaringsplekken aan te bieden
- Korting op de bijstand voor nieuwkomers die de Nederlandse taal niet willen leren

5. Onderwijs

- Geen kind meer naar school zonder ontbijt
- Meer stageplekken en werkervaringsplekken in het MBO
- Meer geld om het onderwijzend personeel te ontlasten van bureaucratie
- Geen islamisering onderwijs en moskeeën
- Geen hoofddoek in publieke functies
- Alle kinderen moeten een zwemdiploma kunnen behalen

6. Groen en natuur

- Géén milieuzones in de gemeente Groningen
- Geen geothermie in Groningen; stop met obsessieve energie-experimenten
- Stoppen met bijstook biomassa
- De burger eerlijk voorlichten over wat de energiemaatregelen de burger gaan kosten
- Geen plaatsing van windmolens en zonneparken in de gemeente Groningen
- Afschaffen hondenbelasting

7. Cultuur en sport

- Na opening geen cent extra meer naar het Groninger Forum; andere cultuurinstelingen mogen niet lijden onder de exploitatietekorten van het Forum
- Volwaardige sporthal in De Wijert en meer sportvoorzieningen in de wijken
- De gemeente moet zorgdragen voor sportvelden, zwembaden en sporthallen
- Investeren in de breedtesport
- Stoppen met onzinnige subsidies
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van de PVV in Groningen. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn uit deze samenvatting gefilterd.

Verkiezingen 21 november 2018

RTV Noord zet alle informatie voor de gemeenteraadsverkiezingen voor de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer op 21 november 2018 op een rij.

Vergelijk de partijstandpunten op het gebied van:

De verkiezingsprogramma's samengevat: