GemeenteBelangen Het Hogeland: verkiezingsprogramma en standpunten in het kort

Op woensdag 21 november zijn de eerste gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Het Hogeland, de fusie van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond. RTV Noord vat de ellenlange verkiezingsprogramma's samen. Dit zijn de belangrijkste standpunten uit het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Het Hogeland..

1. Bouwen en wonen

- We streven bij begeleid wonen naar coöperaties waarbij eigen regie voor gebruikers (zorgvragers) centraal staat bij wonen, zorg en participatie. De gemeente ondersteunt
- Meer ouderenhofjes en starterswoningen; kijk of starters- en blijversleningen in de hele gemeente of delen ervan moet worden ingezet
- Kijken naar uitbreidingsmogelijkheden bedrijventerreinen Bedum en Winsum
- Onderzoeken of we bedrijven die nu in de kern van een dorp zitten, aan de rand van het dorp kunnen huisvesten. Er worden afwegingen met bewoners gemaakt
- Provinciaal beleid waardoor nieuwe aansluitingen op de provinciale wegen onmogelijk zijn, moet actief worden bestreden
- Opvullen van vrijgevallen kavels is voor GemeenteBelangen belangrijk
- Maak gebruik van de particuliere woningmarkt in Groningen; zet in op groei en een marketingcampagne
- Een betere verbinding tussen Stad en Wad, zeker voor het Marnegebied. Blijven inzetten voor betere bereikbaarheid Winsum en de Marne
- Treinverbinding Eemshaven Groningen naar 1 keer per half uur, met goede aansluiting op de NS treinen

2. Voorzieningen en onderwijs

- Toegankelijkheid van voorzieningen en openbare ruimte is onze ambitie; ondernemers in de toeristenindustrie moeten rekening houden met 16 procent van de mensen met een beperking; gemeente maakt afspraken met de doelgroep en stelt een inclusie coördinator aan
- Vrij te besteden dorps- en wijkbudgetten; minder papierwerk voor (dorps)verenigingen
- Voorzieningen behouden, niet sluiten
- In elk dorp een goede plek voor de jeugd
- Geen verdere centralisatie of verzwakking van huidige winkelkernen
- De gemeente laat de regie over winkeltijden los
- Kijken of Het Hogeland een campus kan ontwikkelen voor de overlopende studentenstad Groningen
- De agent moet weer terugkomen in het dorp!
- De gemeente subsidieert veelal het schoolzwemmen waarbij entree in zwembaden gratis is en de school zelf voor een vakleerkracht docent zorgt
- Zwembaden in de gemeente gaan samenwerken. Abonnementhouders kunnen ook bij andere zwembaden terecht

3. Groen, natuur en landbouw

- Geen schaarse grond in de top-vestigingsplaats Eemshaven bestemmen voor zonnepanelen
- Aantasting van ons landschap door grote zonneweides of extra windmolenparken is niet gewenst
- Rottumerplaat en Rottumeroog toegankelijker maken voor inwoners Het Hogeland, via een voetveerverbinding vanaf Noordpolderzijl
- De Friese grens wordt niet meer aangepast voor Schiermonnikoog; samen kijken naar een beheerconstructie

4. Werk, geld en industrie

- Werknemers binnen werkvoorzieningschap Ability hebben dezelfde rechten als werknemers erbuiten; dat moet beter worden gecommuniceerd
- Uitbreiding van de Eemshaven, zelfs zeewaarts, moet bespreekbaar blijven
- Een havenwethouder; wellicht kunnen de havens in Het Hogeland met elkaar verbonden worden

5. Zorg en gezondheid

- Één loket voor de zorg; door een samenwerking tussen professionals en gemeente
- Pleiten voor meer behandelingen in de huisartsenpraktijk; dat voorkomt doorverwezen worden naar het ziekenhuis in Scheemda
Dit zijn volgens ons de belangrijkste standpunten uit het complete verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Het Hogeland. Standpunten die worden gedragen door alle partijen of die al in gang zijn gezet, zijn zoveel mogelijk uit deze samenvatting gefilterd.