Wie stopt de studentenstroom?

De stad wordt overspoeld met studenten
De stad wordt overspoeld met studenten © RTV Noord
Er komen de laatste jaren zoveel buitenlandse studenten naar Groningen, dat huisvesting en vervoer grote problemen zijn geworden. Wie moet het probleem oplossen, Beter Weters? En hoe houd je de stad leefbaar?

Niet op bordje gemeente

Het is natuurlijk fantastisch dat de Universiteit in Groningen zo veel buitenlandse studenten trekt. Maar om die allemaal een goede huisvesting te geven, valt uiteraard niet mee. Ik vind het dan ook te gemakkelijk dat dit op het bordje van de gemeente wordt gelegd: de gemeenschap hoeft hier niet voor op te draaien. Het zou de universiteit sieren, zelf met oplossingen te komen die de gemeente faciliteert. 

Desnoods stoppen

De gemeente heeft hier nadrukkelijk een rol in als het gaat om voorwaarden te scheppen. Echter wanneer de universiteit niet in staat is het tij te keren en te zorgen voor oplossingen, moet mijns inziens de stroom studenten uit het buitenland stoppen. Voor mij is dit geen onderwerp in verkiezingstijd: de nieuwe heringedeelde gemeente krijgt genoeg andere zaken voor de kiezen.
Hendrik Klap was tussen 2003 en 2013 wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Volkshuisvesting in Vlagtwedde namens Gemeentebelangen. Meer...

Botsen met stadjers

Groningen is een studentenstad. Dat is al zo zolang ik me kan herinneren. Het is een categorie inwoners met een eigen levensstijl, die af en toe kan botsen met inwoners met een meer geregeld leven. Daarom is het belangrijk om goed te kijken waar het mogelijk is deze doelgroep te huisvesten, zonder dat het leidt tot overlast.

Blij met studenten

Momenteel wordt er heel hard gewerkt aan nieuwe, grote projecten waar studenten kunnen worden gehuisvest. De markt zal nog wel even krap blijven, maar er is uitzicht. Ik denk dat de stad blij moet zijn met deze nieuwe inwoners. Waar overigens ook gewoon geld van de nationale overheid voor komt. Groningen is en blijft de belangrijkste stad van Noord-Nederland met goede onderwijsinstellingen. Laten we daar trots op zijn.
David de Jong is directeur van het Princenhof in Leeuwarden. Hij was 15 jaar gemeenteraadslid in Groningen voor de ChristenUnie. Meer...

Spekken huisjesmelkers

Hier hebben de stropdassen op het gemeentehuis en de onderwijsinstellingen flink gefaald. Met hun lijstjesfetisjisme en onverantwoorde groeizucht hebben bestuursvoorzitters Poppema en Pijlman de Stadse samenleving – zowel Stadjers als studenten – opgezadeld met grote problemen. De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit, de volkshuisvesting schiet door de ondergrens en de concurrentie op werk is te groot. Ze spekken huisjesmelkers door met steeds meer studenten de schaarse kamermarkt te bestormen. Vastgoedbobo's worden slapend rijk over de rug van de samenleving.

Ze splijten de stad

Maar wat ik de heren nog het meeste aanreken is dat ze ons tot concurrenten van elkaar maken. De universiteit en hogeschool splijten onze mooie stad, terwijl het trotse plekken moeten zijn voor kritische denkers en vaklui van de toekomst. Het tij kan gekeerd. Maar daarvoor moet het bedrijfsmatige verdienmodel van onze onderwijsinstellingen radicaal veranderen. Onderwijs is geen kapitalistische productiefabriek. Kwaliteit in plaats van kwantiteit moet weer voorop staan. We moeten stoppen met het naïeve kosmopolitische gesol met onze Stad en echte zeggenschap voor docenten en studenten organiseren.
Lisa de Leeuw studeert in Groningen en is sinds 2017 voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. Meer...

Lastig samenleven

Kwaliteit van leefklimaat is geen abstract begrip, de beoordeling wisselt met je levensperiode. Juist dat maakt samenleven in een stad leuk, maar ook lastig. Waar de een het nachtleven koestert, is de buurvrouw afhankelijk van een goede nachtrust. De een wil een horeca-omgeving, de ander liever een gezondheidscentrum. De een investeert in een toekomst en langdurig verblijf, de ander is passant en heeft, in het negatiefste geval, schijt aan de toekomst van Stad.

Spreiding plezier en overlast

Samenlevingsvraagstukken kunnen uitsluitend in gezamenlijkheid worden bezien en aangepakt: gezamenlijk belang. Ook voor studenten: als studeren hier zoveel goedkoper is dan in het Verenigd Koninkrijk gaat mogelijk een deel van dat privévoordeel op aan huisvesting. Politieke visie speelt hier wel degelijk een rol: spreiding van plezier en overlast, campusbouw, aanpassingen OV, fietsroutes: allemaal keuzes waarbij omzien naar elkaar een rol speelt, naast het belang van de jeugd die de toekomst heeft.
Marjo van Dijken vertegenwoordigde de PvdA in de Tweede Kamer tussen 2003 en 2010. Eerder was ze gemeenteraadslid in Groningen. Meer...

Opleidingen onder druk

Op dit moment studeren er 290.000 studenten in Nederland aan een universiteit. Dit is verreweg het hoogste aantal ooit. Je zou zeggen, hoe meer mensen een opleiding volgen, hoe beter. Zo eenvoudig ligt dit niet. Er zijn te weinig woningen en studentenkamers. 'De opleidingen komen onder druk te staan en de kwaliteit neemt af,' aldus Pieter Duisenberg van de Vereniging van Universiteiten.

Thema bij verkiezingen

Ook in het Noorden is veel kritiek. 'Een blamage' noemde bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool de huisvesting van buitenlandse studenten in tijdelijke tenten. Het thema dient een grote rol te spelen in de verkiezingscampagnes van november! De Hogescholen, de Universiteit, de gemeente en de studenten moeten op korte termijn harde afspraken maken om de problemen doortastend op te lossen.
Jan Evenhuis was namens de VVD gemeenteraadslid van de gemeente Groningen. Hij maakte maar liefst 32 jaar deel uit van de raad. Meer...