Een tankwagen vol, zoveel aardgascondensaat stroomde er weg bij de NAM

Een deel van het giftige goedje bereikte het Afwateringskanaal
Een deel van het giftige goedje bereikte het Afwateringskanaal © De Vries Media
Op het tankenpark van de NAM is begin oktober 30.000 liter aardgascondensaat weggelekt. Dat is evenveel als de inhoud van volle tankwagen.
De NAM maakte vrijdag meer bekend over de achtergrond van de lekkage.

Twee uur gelekt

Zo is nu bekend dat de lekkage plaatsvond in de nacht van dinsdag 2 op woensdag 3 oktober. In twee uur tijd stroomden duizenden liters aardgascondensaat via een opvangbak in het riool. Een deel daarvan bereikte vervolgens het Afwateringskanaal bij Farmsum.

Riolering afgesloten

Omwonenden roken donderdag een vreemde geur en maakten daar melding van bij de gemeente Delfzijl. Die sloot daarop vrijdag de riolering af om verder verspreiding te voorkomen. Ondanks deze maatregel bereikte de goedje toch het oppervlaktewater.
In het weekend dat volgde kon de brandweer met olieschermen voorkomen dat het aardgascondensaat verder wegdreef in de richting van de haven.
Bijna een week later, op maandagavond 8 oktober, bleek uit laboratoriumonderzoek van de Omgevingsdienst en de NAM dat het om aardgascondensaat ging.

Technische problemen

De oorzaak van de lekkage was al wel bekend: een combinatie van technische problemen en menselijke fouten. Een pomp en een klep weigerden dienst, terwijl NAM-personeel de lekkage bovendien niet tijdig opmerkte.

Eerder incident

Het incident staat niet op zich. In de zomer van vorig jaar lekte 2.500 liter weg via een schip in het Zeehavenkanaal. Toen vergat een matroos een afsluiter dicht te draaien. Een deel van de haven moest daardoor worden ontruimd. Ook tijdens de zitactie van Code Rood in augustus was er een probleem op het tankenpark.

Extra maatregelen

Vrijdag werd bekend dat de NAM op aandringen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) extra veiligheidsmaatregelen neemt. Ook zal het SodM onderzoeken of er de afgelopen vijf jaar soortgelijke incidenten zijn geweest bij de NAM.

Wat zijn de gevaren van aardgascondensaat?

Aardgascondensaat is een vloeistof die vrijkomt bij de winning van aardgas. Het is vergelijkbaar met benzine en bevat onder meer benzeen. Aardgascondensaat is zeer licht ontvlambaar, vergiftigend, gevaarlijk voor het milieu en de dampen kunnen kankerverwekkend zijn, blijkt uit informatie van de Gasunie.

Branderig gevoel

Het inademen van deze dampen kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen, keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Als het in contact komt met de huid of ogen kan het een bijtend of branderig gevoel geven. Ook kan het zorgen voor buikkrampen en diarree.