Ook PVV eist opheldering over NAM-lekkages in Delfzijl

Een deel van het giftige aardcondensaat bereikte het Afwateringskanaal
Een deel van het giftige aardcondensaat bereikte het Afwateringskanaal © De Vries Media
De Statenfractie van de PVV zegt geschrokken te zijn van de lekkages van aardgascondensaat op het NAM-tankenpark in Farmsum. De PVV sluit zich daarmee aan bij GroenLinks en de Partij voor de Dieren.
Zaterdag werd bekend dat zich in één jaar tijd drie incidenten voordeden met het giftige en explosieve condensaat.

Drie op een rij

Vorig jaar ging het mis bij het overladen van condensaat op een schip. Toen belandde 2.500 liter in het Zeehavenkanaal. Begin augustus verdween zes kuub damp vanuit een opslagtank in de lucht, door een technisch probleem. Dat kwam pas zaterdag naar buiten. En begin deze maand stroomde 30.000 liter, één volle tankwagen, via het riool in het Afwateringskanaal in Farmsum.
De PVV wil onder meer weten waarom de NAM het probleem van begin augustus niet eerder naar buiten bracht. Ook wil de partij weten wat de gevolgen zijn voor mens en milieu, ook op de lange termijn, met het oog op de veiligheid van de omwonenden.

Strafrechtelijk onderzoek

Het gasbedrijf is inmiddels onder verscherpt toezicht geplaatst van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Het Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek naar de incidenten. Ondertussen heeft de NAM op aandringen van het SodM afgelopen week verschillende veiligheidsmaatregelen getroffen.
De NAM liet zondag weten aan RTV Noord dat het damp-incident op 1 augustus geen schadelijke gevolgen had voor de omgeving. Daarom bracht het bedrijf omwonenden hiervan niet op de hoogte. Het is wel gemeld aan SodM.

Provincie niets te zeggen

De PVV stelt deze vragen weliswaar aan het provinciebestuur, maar de provincie is naar eigen zeggen geen partij in deze kwestie. De toezichthouder is het SodM, dat valt onder het ministerie van Economische Zaken. Gevolgen voor de volksgezondheid vallen onder de gemeente Delfzijl.
Ondertussen zijn de schoonmaakwerkzaamheden aan het vervuilde riool nog altijd in volle gang. De NAM liet eerder al weten alle schade te zullen vergoeden.

Aan de bel trekken

Eerder werd zowel in de gemeenteraad van Delfzijl als in Provinciale Staten aan de bel getrokken. Ook in de Tweede Kamer trekt de zaak inmiddels de aandacht.
GroenLinks in de Delfzijlster gemeenteraad heeft inmiddels een serie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. De Partij voor de Dieren (PvdD) in de Provinciale Staten is 'geschokt en woedend'. Volgens de PvdD zijn de controles van de NAM 'ernstig tekortgeschoten'.