Vertrek uit Stad het grootst in 30 jaar

Meer mensen vertrekken uit Stad dan erin komen
Meer mensen vertrekken uit Stad dan erin komen © RTV Noord | Sjoerd Halma
In 2017 zijn er voor het derde jaar op rij meer mensen uit de stad Groningen verhuisd dan er kwamen wonen. Dit verschil was bovendien in dertig jaar tijd niet zó groot als vorig jaar, toen er 1.540 mensen méér uit Stad vertrokken dan er naartoe verhuisden.
Verder valt op dat steeds meer mensen vanuit Stad naar omliggende gemeenten verhuizen.
Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over binnenlandse verhuizingen.

Verschil tussen leeftijden

Niet geheel verwonderlijk zijn er onder jongeren meer mensen in Groningen komen wonen dan eruit vertrokken. Groningen is immers een studentenstad en veel studenten komen hier op kamers wonen. Wel is te zien dat dit zogenoemde 'verhuissaldo' onder jongeren tussen 15 en 20 sterk is teruggelopen sinds een piek in 2013.
Ook is te zien dat het verhuissaldo onder jongeren tussen de 20 en 25 de afgelopen twee jaar het laagst is sinds 1988.
Klik in onderstaande tabel op een leeftijdscategorie voor het verhuissaldo. Het artikel gaat verder onder grafiek. 

Studenten minder op kamers

Eerder bleek al uit cijfers van het CBS dat er sinds 2014 minder studenten op kamers gaan in Groningen. Dit kan voor een deel worden verklaard met het afschaffen van de basisbeurs en de invoering van het sociaal leenstelsel.

Andere leeftijdscategorieën

In alle andere leeftijdscategorieën is er (vooral) een negatief verhuissaldo, wat betekent dat er meer mensen uit Stad wegtrekken dan er naartoe verhuizen.

Groei van Stad naar omliggende gemeenten

Uit CBS-cijfers van 2011 tot en met 2017 wordt daarnaast een andere trend zichtbaar is, namelijk een groeiend aantal mensen dat vanuit Stad naar de naburige gemeenten trekt. Zo is de stroom van mensen die naar Haren verhuizen in zeven jaar tijd verdubbeld. Ook trokken in de loop der tijd meer mensen naar andere naburige gemeenten, zoals Bedum, Zuidhorn of Noordenveld in Drenthe.
Alleen richting de oude gemeente Slochteren is geen stijgende trend te zien, wat mogelijk komt door een grenscorrectie, waardoor Meerstad sinds 2017 niet meer bij Slochteren, maar bij Groningen hoort. Mensen die dus sinds 2017 van de Stad naar Meerstad trekken blijven sindsdien in dezelfde gemeente wonen.
Ook richting Ten Boer valt de ontwikkeling van de laatste zeven jaar wat anders uit, met name door de daling tussen 2011 en 2012.

Oververhitte woningmarkt in Stad

In Groningen is het al een tijd lang lastig om aan een koopwoning te komen. Daardoor lijken mensen steeds vaker voor omliggende gemeenten te kiezen. Dit kan verklaren waarom er relatief veel mensen tussen de 30 en de 50 uit de gemeente Groningen vertrekken.

Buitenlandse studenten en andere immigranten niet in cijfers

Het verhuissaldo van Groningen onder jongeren neemt zoals genoemd steeds verder af. Maar dat betekent niet dat er minder studenten in Stad gaan studeren. Volgens het CBS zijn bijvoorbeeld internationale studenten die naar de Stad verhuizen niet in deze cijfers terug te vinden.
Uit bevolkingsontwikkelingscijfers van het CBS blijkt bovendien dat sinds 2007 het aantal immigranten (waaronder buitenlandse studenten) dat naar Groningen komt onafgebroken hoger is dan het aantal mensen dat uit Groningen emigreert naar het buitenland. Overigens is ook mét de emigratie en immigratie het verhuissaldo de afgelopen drie jaar negatief. De bevolking in de Stad groeit overigens nog wel, dat komt doordat er meer mensen geboren worden dan overlijden.

Gerelateerd nieuws: