Westerkwartier pleit voor apart schadefonds kleine gasvelden

© Jos Schuurman/FPS
De vier Westerkwartiergemeenten willen een apart schadefonds, waaruit omwonenden van kleine gasvelden en -opslagen gecompenseerd kunnen worden.
Op dit moment moeten zij nog aankloppen bij de desbetreffende mijnbouworganisatie, zoals de NAM.

Schadefonds

Er zitten verschillen tussen de schadeafhandeling van gedupeerden van het Groningenveld en de gedupeerden van kleine gasvelden en -opslagen.
Gedupeerden van het Groningenveld krijgen de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade over de vloer. Die stelt vast of de schade komt door de gaswinning. Mocht dat zo zijn, dan kan de gedupeerde haar compensatie verhalen op het Rijk. Dat betaalt uit en regelt het vervolgens zelf met de NAM.

Kleine gasvelden

Bij de kleine gasvelden en de gasopslagen zit dat anders. Zij hebben nog geen onafhankelijke deskundige die de schade beoordeelt. Dat wil VVD-minister Eric Wiebes overigens wel regelen.
Hij werkt aan een wetsvoorstel om het Instituut Mijnbouwschade op te richten. Deze organisatie moet elke vorm van mijnbouwschade door heel Nederland gaan behandelen.

Nog niet tevreden

Dat voorstel van de minister stemt het Westerkwartier tevreden, maar de toekomstige gemeente wil meer. Want al hebben de gedupeerden van kleine velden en gasopslagen straks een onafhankelijk bewijs dat de schade komt door kleine velden of een gasopslag, zij moeten alsnog bij de NAM aankloppen voor compensatie.
Dat probleem kan met een schadefonds voor kleine gasvelden en -opslagen opgelost worden, maar daar voelt Wiebes niks voor. Hij vertrouwt erop dat mijnbouworganisaties schades ruimhartig vergoeden.
In een Kamerbrief schrijft hij: 'Een apart landelijk schadefonds (...) acht ik dan ook niet nodig.' Mochten er toch problemen ontstaan, dan geeft de minister aan dat hij 'bemiddelend gaat optreden'.

Geen zekerheid

Met die laatste uitspraak neemt het Westerkwartier geen genoegen. Zuidhorner wethouder Henk Bakker: 'Die toezegging is voor ons niet genoeg. Je moet zekerheden bieden. Hier is al te veel onzekerheid.'

Grotere druk

Daar komt nog eens bij dat de gemeente verwacht dat de druk op de kleine velden wordt verhoogd, nu in het Groningenveld wordt afgebouwd. Leekster wethouder Karin Dekker daarover: 'Wij staan volkomen achter het afbouwen van de gaswinning. En wij zijn solidair met de mensen in het aardbevingsgebied, maar wij staan ook voor de belangen van de inwoners van onze gemeente.'
Dekker vervolgt: 'Omdat niet duidelijk is welke gevolgen verplaatsing van de winning naar het Westerkwartier heeft, kunnen wij niet anders dan bezwaar aantekenen.'

Twintig velden

De gemeente Westerkwartier telt ongeveer twintig kleine gasvelden en een gasopslag. Allen vallen buiten de regels voor het Groningenveld. De gemeenten weten niet precies hoe veel woningen schade hebben door kleine gasvelden en -opslagen.
De toekomstige gemeente bestaat vanaf 1 januari 2019 uit Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en de voormalige gemeente Ezinge.