Stapt Stad af van concurrentie in de thuiszorg?

© Robin van Lonkhuijsen/ANP
Geen wisselende gezichten meer voor cliënten met een hulp in de huishouding en baanzekerheid voor de medewerkers in die tak van thuiszorg.
Dat is het doel achter een initiatiefvoorstel van de SP in de stad, dat mede is ondertekend door PvdA, GroenLinks, 100 % Groningen, Partij voor de Dieren en Stad en Ommeland.

Onrust

De partijen willen een haalbaarheidsonderzoek naar vier nieuwe manieren van inrichten van de thuiszorg. Alle varianten gaan concurrentie tussen zorgaanbieders tegen.
De gemeente Groningen besteedt het werk nu nog elke twee jaar opnieuw aan. Volgens de SP leidt dat tot onrust onder personeel dat niet zeker is van hun baan. Cliënten zouden op hun beurt bang zijn hun vaste hulp te verliezen. Volgens fractievoorzitter Jimmy Dijk staat de continuiteït van zorg op deze manier elke twee jaar onder druk.

Vier opties

Volgens de indieners zou het mogelijk beter zijn dat de gemeente zelf een thuiszorgorganisatie opricht. Andere optie is dat er een personeelsstichting komt waaruit de winnaars van de aanbesteding verplicht hun personeel moeten betrekken. Derde variant is niet aanbesteden, maar het langdurig subsidiëren van thuiszorgorganisaties en ook een coöperatie van zelfstandige thuiszorgteams per buurt is een optie.
Tot nog toe kreeg de SP geen steun van andere partijen voor een model zonder marktwerking. Nu is een meerderheid dus bereid tot een haalbaarheidsonderzoek dat moet uitwijzen wat de voor-en nadelen zijn en hoe dat afsteekt bij de huidige manier van werken.
De gemeenteraad van Groningen stemt woensdag over het voorstel.