Stijging winkeldiefstallen en mishandelingen Ter Apel, voornamelijk door azc

© Jos Schuurman / FPS
Het aantal winkeldiefstallen in de gemeente Westerwolde is in de periode van januari tot augustus 2018 met ruim 45 procent gestegen.
Dit jaar waren er 157 winkeldiefstallen: vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 108. Vergeleken met 2015 en 2016 is er nog wel een daling van het aantal delicten.
'Bij nagenoeg alle winkeldiefstallen betrof de verdachte een inwoner van het asielzoekerscentrum in Ter Apel', schrijft burgemeester Klaassen in een rapportage over de situatie in de 'asielhoofdstad van Nederland'.

Veiligelanders

Bij de winkeldiefstallen gaat het veelal om bewoners die worden gerekend tot de categorie 'veiligelanders', schrijft de burgemeester. Asielzoekers uit 'veilige landen' komen uit bijvoorbeeld Noord-Afrika en Oost-Europa en zorgen volgens politie, burgemeester en ondernemers al langere tijd voor veel overlast en diefstallen.

Meer mishandeling en geweldpleging

Ook het aantal mishandelingen in Westerwolde steeg: van 52 in de periode januari tot augustus 2017 naar 63 in diezelfde periode dit jaar. Dat is hoger dan in 2015 en 2016. Ook deze stijging is volgens de burgemeester te relateren aan het opvangcentrum in Ter Apel.
Terwijl er tussen januari en augustus 2017 volgens de cijfers geen sprake is geweest van openlijke geweldpleging, zijn er dit jaar zeven gevallen gemeld. Van die zeven zijn er vier te relateren aan het azc.

Woninginbraken

Dit jaar zijn er tussen januari en augustus 37 woninginbraken gemeld in Westerwolde; vorig jaar waren dat er 24. Ook die stijging is volgens de burgemeester deels te relateren aan het opvangcentrum. Het blijkt dat die woninginbraken voor een groot deel op het centrum zelf plaatsvinden: bewoners nemen dan goederen weg uit de kamer van een andere bewoner.

Moord en doodslag

Vorig jaar was er één geval van moord of doodslag tussen januari en augustus in Westerwolde; dit jaar zijn dat er drie. Overigens is daarvan onbekend of ze een link hebben met het azc.
Burgemeester Klaassen was maandagmiddag niet bereikbaar voor een reactie. Dit bericht is gebaseerd op cijfers uit de Rapportage situatie Ter Apel januari-augustus 2018.